Kollektivkampanje

20. til 22. September vil det bli en kampanje for kollektivtrafikken i Trondheim. Vi er direkte engasjert i dette prosjektet gjennom vår deltakelse i Kollektivkampanjen, som er et samarbeid mellom fagforeningene i bransjen, arbeidsgiverne  og miljøbevegelsen. Denne konkrete kampanjen vil inneholde litt show på Torget på lørdagen, et miniseminar om kollektivtrafikken i Trondheim på fredag og en del konkrete prøveprosjekter når det gjelder fremkommelighet. Vi har et godt samrbeid med kommunen, veimyndighetene og andre etater i denne saken. Alt er ikke klart ennå, så vil komme tilbake med mer informasjon når det nærmer seg. Vi vil også trenge litt hjelp av deg, bl. a. til å legge ut /dele ut løpesedler på bussen i forkant av aksjonen. Vi håper at denne aksjonen skal sette fokus på de problemer vi sliter med, og de muligheter som finnes for å få til en bedre kollektivtrafikk i byen vår.

 

TILBAKE