Takk for tilliten

På vegne av det nye styret vil jeg takke for tilliten som ble vist oss på årsmøtet. Vi var mange som fikk fornyet tillit, og vi lover at vi skal gjøre så godt vi kan. Vi retter også en takk til valgkomiteen som har gjort en god jobb. Dette glemte jeg å si på årsmøtet og det beklager jeg. For min egen del har jeg sagt ja til to nye år for å være med å lose foreningen trygt gjennom to år som jeg tror blir turbulente og vanskelige. Jeg håper at styrets samlede erfaring og det kontaktnettet som vi etter hvert har bygget opp, skal være til hjelp når vi skal styre skuta gjennom urent farvann. Vi står foran store utfordringer internt i Team – konsernet når det gjelder sammensmeltingen av de forskjellige delene i konsernet. Vi har store utfordringer i forholdet til samarbeidet med de andre fagforeningene i konsernet. Vi står overfor det evige organisasjonsspørsmålet. Hvilket forbund vil tjene våre interesser best? Og ikke minst vil vi stå overfor utfordringer med en eventuell ny eier. Hvordan stiller den nye eieren seg til våre pensjonsavtaler for eksempel? Og ikke minst hvordan skal vi oppe i all denne turbulensen greie å forbedre våre lønns- og arbeidsforhold?

Styret har nettopp avsluttet en to - dagers samling, der vi har kommet frem til konkrete målsettinger og tiltak for det neste året. Som vanlig er vi ambisiøse, og som vanlig er vi helt avhengig av at medlemmene slutter opp om våre forslag. Ikke minst er vi avhengig av at dere tar i mot nye kolleger på en slik måte at de velger å slutte seg til vår fagforening. For å opprettholde styrken må vi sikre oss at størstedelen av de nyansatte melder seg inn i vår forening, slik de har gjort de siste årene. Dette er et av de områdene alle medlemmer kan gjøre en innsats for fagforening.

 

TILBAKE