Bærebjelker i foreningens arbeid:

Yrkesstolthet, Solidaritet, Miljø , Aktivitet og Arbeidsmiljø

Vi jobber for at sjåføryrket skal få større respekt, både fra andre og blandt våre egne. En viktig del i dette arbeidet er å gi sjåførene en fagutdanning. Vi har hittil utdannet 150 fagarbeidere for tunge kjøretøy gjennom §20 kurs, arrangert av fagforeningen.

  • Vi har har fått føle hva solidaritet betyr i praksis. Vi fikk enorm støtte under streiken i årsskiftet 1993/94, da vi streiket mot lønnsnedslag i forbindelse med A/S TT's overgang til NHO.
  • Vi fikk også fantastisk mye støtte også da vi ble dømt til å betale kr. 385 000,- som erstatning til selskapet pga. den samme "tariffstridige" streiken, og foreningen stod i fare for å bli slått konkurs/nedlagt.
  • Vi vil derfor alltid støtte fagforeninger og klubber som trenger hjelp i kampen for sine lønns- og arbeidsvilkår, eller i kamp for faglige rettigheter.

Vi innser at en allianse med miljøbevegelsen er nødvendig for at fagbevegelsen skal gå med ansiktet rett vei inn i fremtiden. Vi samarbeider derfor med Natur og Ungdom og Naturvernforbundet i forskjellige saker, gjennom Kollektivkampanjen.
Våre felles interesser ligger i det å styrke kollektivtrafikkens vilkår, for derigjennom å minske behovet for flere veier og flere biler.

Vi trenger aktivitet for at foreningen skal vokse og bli sterk. Aktivitet i form av kurs for medlemmene, verving, debatt og  møtevirksomhet. Mye av den lokale aktiviteten retter seg mot å bedre arbeidsmiljøet på jobb. Også sentralt jobber vi sammen med andre fagforeninger, i NKF og utenom, for å sette fokus på arbeidsmiljøet i transportbransjen.