BSF Kvalitet

 

betyr at medlemmer i BSF:

 

På arbeidsplassen skal

Ø ha god personlig hygiene - håndvask hindrer smitte

Ø holde arbeidsplassen ryddig 

Ø konsekvent rapportere feil, skader  og avvik 

Ø unngå å røyke på plasser hvor dette ikke er tillatt

 

 

Som kollega skal

Ø ta vare på den gode humoren

Ø behandle kolleger og andre med respekt

Ø unngå å mobbe kolleger eller andre personer

Ø ”bygge opp” og rettlede sine kolleger

 

Det er lov å gi ros.

 

 

Som sjåfører skal

Ø  opptre hensynsfullt og profesjonelt i trafikken og overfor kunder

Ø  unngå tomgangs kjøring - i sentrum maks 2 min

Ø bære korrekt uniform

Ø hilse på kolleger du treffer på veien, også fra andre firma

 

 

 

Dette er noen enkle regler/holdninger vi forventer at våre medlemmer forholder seg til.

Det handler mye om yrkesstolthet, yrkesprofesjonalitet  og å ta vare på og utvikle den gode kulturen vi har. 

Det handler også om bedriftens omdømme. Vi ønsker at alle medlemmer skal bære sin fagforeningspins eller slipsnål med stolthet.