Frontruta nr.1 - 2005

 

 

 

 

 

Medlemsmøte i BSF tirsdag 8 februar 2005:

 

 

Kl 18.30 til 20.30 på kantina Sorgenfri

 

Tilstede 55 medlemmer

 

Kun en sak tilbehandling:  Team/gruppeorganisering av sjåførene på TT

 

ORB orienterte om prosessen så langt. Gikk gjennom stillingsinnstruks for Team leder, prinsipper for turnussøknad osv.

 

Under diskusjonen kom det frem to viktige saker:

  1. Kjøretid er for dårlig på flere ruter, spesielt i rushtida. Lije 6 + 7 20/60 + 36/66 ble fremhevet. Dessuten linje  8, 52 og 44 i rush. Krav om av vi må be om tidsstudier.
  2. Krav om at innføringen av grupper/team blir utsatt til høsten. Man ønsker å se hvordan turnusene blir seende ut og få mulighet til å rette opp noe før de settes i verk.

 

Konklusjon/vedtak: BSF krever at oppstart av gruppeorganisering utsettes til etter sommerferien. I mellomtiden skal det tas tidsstudier på de overnevnte linjer. Turnusforslag utarbeides og henges opp til gjennomsyn og det innkalles til allmøter, der sjåførene får komme med innspill.

 

 

 

 

 

 

Lovspalten:

 

Det endelige oppgjøret med Normalarbeidsdagen.

 

Høybråten presenterer en helt ny paragraf 10.5 der normalarbeidsdagen

utvides fra 9  til 13 timer og normaluka fra 40 til 48 timer.

 

Regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov, odelstingsproposisjon 49, lagt fram av Dagfinn Høybråten 26.2.2005.:

 

§10.4.1: Den allminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager.

 

§10.5.1: Arbeidsgiver og Arbeidstaker kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstid kan ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst et år ikke blir lenger enn foreskrevet i §10.4, men slik at den samlede arbeidstiden ikke overstiger 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av 7 dager.

 

Her kan en altså jobbe 4 dager i uka med 12 timers arbeidsdag 40 uker i året fullt lovlig, uten at en time er overtid. Deretter tar en 4 uker ferie og avspaserer 8 uker uten lønn. Eller sendes hjem til Polen.

 

§10.5.2

Grensen på 48 timer i løpet av 7 dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at ikke arbeidstiden overstiger 60 timer i noen enkelt uke dersom det skriftlig avtales:

a. mellom arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale

b. mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i virksomhet der lang avstand mellom arbeidsstedet og arbeidstakers bosted eller avstanden mellom arbeidsstedene gjør en annen organisering av arbeidstiden nødvendig.

 

Her kan det altså jobbes 5 dager med 12 timers arbeidsdag 5 uker i strekk uten at det jobbes ei time overtid. Det er jo ikke vanskelig å se at andre del her er spesiallaget for bygg og anlegg og for alle anbud på tjenester når arbeidskrafta kommer fra et annet land. 

 

§10.6.5

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om overtidsarbeid på inntil 400 timer innefor en periode på et år.

§10.6.6

Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over 8 uker.

§10.6.10

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at overtidstimer og overtidstillegg helt eller delvis skal tas ut i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt.

 

Her kan arbeidstida utvides til 5 uker med 78 timer og tre uker fri. Dette kan gjøres uten at et øre utbetales i overtid, det er bare å avtale avspasering av 40% av overtida, f.eks. mens de er hjemme i Polen.

 

Konklusjon:

Normalarbeidsdagen er helt borte. Fagforeningene er satt helt ut på sidelinja. Overtid er i praksis en saga blott. Alt blir normalt. En er tilbake til tida før den første arbeidervernloven i 1892, med 13 timers dag, individuelle arbeidstidsavtaler og lua i handa.

 

Arne Byrkjeflot - LO i Trondheim

 

 

Støtt Fagforbundets Barneby

Landsstyret i Fagforbundet har vedtatt å inngå et samarbeid med SOS-barnebyer om bygging av en ny barneby i Angola. 100 foreldreløse og forsømte barn kan få en trygg oppvekst i Fagforbundets SOS-barneby.

Målet med samarbeidet er at Fagforbundet skal engasjere medlemmene til å være med på å bygge en barneby i Angola. Det kan være enkeltmedlemmer, enkelte fagforeninger eller fylkeskretsene som kan påta seg økonomiske forpliktelser.
Fagforbundets barneby vil bestå av 10-15 familiehus, barnehage, skole, sosialsenter og medisinsk senter. Kostnadsoverslaget ligger på 18 millioner kroner.

Utfordring
- Dette er en naturlig videreføring av det Fagforbundet tidligere har bidratt med i arbeidet mot HIV og AIDS. Epidemien har etterlatt seg tusenvis av foreldreløse barn i blant annet Angola. Ved å gå inn i dette solidartetsprosjektet kan vi bidra til at hundre foreldreløse barn i Angola får en trygg oppvekst, enda flere får tilbud om barnehage, skolegang og tilgang til et medisinsk senter, sier leder i Fagforbundet, Jan Davidsen.

Davidsen oppfordrer alle til å delta og til å verve kamerater i fagforeningene til å tegne seg for 50, 100 eller 200 kroner måneden.
- Får vi for eksempel 15 000 til å betale 100 kroner måneden i ett år, så er byggingen av barnebyen finansiert, sier han.

Oppbyggingen av en barneby

Hvert hjem i en barneby er bygget opp som en familie med en SOS-mor og søsken. Antall barn i hver familie vil variere fra land til land og fra kultur til kultur. Det legges vekt på at barna oppdras i tråd med sin egen kultur, etniske bakgrunn og religion.

Alle barna får grunnleggende skolegang. Gjennom yrkesutdanning og videreutdanning vil de kunne ta vare på seg selv etter at de er blitt voksne, og komme med viktige bidrag til lokalsamfunnet sitt.
Barnebyene bygges i tråd med lokal byggeskikk. Husene gjøres så solide at de kan stå i 30 år, uten for mye vedlikehold.

 

Rasismefri sone

 

Husk at hele Team Trafikk er erklært som rasismefri sone. Bedriftsutvalget vedtok dette for flere år siden, på forslag fra BSF. Til tross for dette hører vi av og til at kolleger tramper over streken med direkte rasistiske uttalelser.

 

”Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv”, skrev Inger Hagerup.???????

 

Du bør si fra om uakseptabel oppførsel direkte til dine kolleger. Her er vi alle kolleger og arbeidskamerater, sier jeg.           

Ole Roger.