FRONTRUTA NR.3-2000
Redaktørens side

Da er det tid for et nytt nummer av medlemsbladet. Sommeren nærmer seg med stormskritt,

 men det ser det ikke ut som om værgudene er enige i det. Men været er absolutt det siste vi kan gjøre noe med, så det er vel ingen vits i å surmule av den grunn. Stoffet i denne utgaven er en del om foreningsarbeidet og en del av innsendte bidrag fra våre medlemmer. Fusjon er en del av hverdagen vår i disse dager og det er vel noe som opptar de fleste på en eller annen måte. Behandlingen av denne saken ble utsatt til etter sommeren  og det gjør at vi får litt bedre tid til og sette oss inn i de forsjellige fusjonsmodellene og hvordan de vil slå ut for vårt vedkommende. Med disse ord vil redaksjonen ønske alle lesere av medlemsbladet en riktig  god og forhåpentligvis soldfylt sommer hvor dere enn måtte befinne dere.

Ikke anbud i Sør-Trøndelag!  

Hovedutvalg for Kultur, Næring og Samferdsel har vedtatt "prinsippet om kvalitetsavtaler" for tilskudd til rutebiltrafikken . Det betyr at det ikke blir innført anbud  i Sør-Trøndelag de nærmeste 4 årene. (Såfremt ikke EU kommer med direktiv)

Flertalet i fylket vil dermed lage det vi har kalt for "Kvalitetskontrakter"  med selskapene. Det gjenstår å se den endelige utformingen av kontraktene, men prinsippet er at selskapene skal belønnes dersom de får flere til å reise kollektivt. Riset bak speilet er selvsagt at dersom selskapene gjør en dårlig jobb, vil fylket vurdere å ta i bruk anbud. Den første evalueringen kommer etter to år. 

Dette er en viktig seier for alle ansatte og selskapene i fylket. Vi slipper anbudsspøkelset for en stund, og vi er overbevist om at de nye kvalitetskontraktene vil vise seg å fungere bedre for alle parter enn anbud og de gamle effektiviseringsavtalene.  

ORB

 

 

1. mai var en brennende dag

står det i sangen til Geir Lystrup. Og det var det i Trondheim i år også. Vi startet dagen med frokost på Sorgenfri, der ca 30 personer var tilstede. I år hadde vi invitert andre Norsk Kommuneforbunds medlemmer i Trondheim til frokosten. Vi fikk besøk av flere fra Renholdsverkets Arbeiderforening pluss noen få fra andre foreninger. Uansett var dette trivelig og vi vil gjenta det samme til neste år.

Etter frokosten dro vi til sentrum og stilte opp i toget. Våre medlemmer bar årets hovedparole (se bildet), fordi vi hadde foreslått parolen som ble vedtatt. Jeg talte 20 medlemmer i toget i stålende sommervær, og det er bra. Men vi har plass til flere, både i toget og til frokost. Kommer du neste år?

ORB