frontruta nr.4-2000

Redaktørens Side

Av Magne Kvernstad  

Da var sommeren over for i år og da er det tid for nytt medlemsblad igjen. Vi står foran en travel høst hvis vi skal tro på alle signaler vi får om både fusjonsforhandlinger, elektronisk billetteringssystem og turnusskifte på nyåret. Men vi er uthvilt og godt forberedt på alle saker som måtte komme utover. Når det gjelder fusjon så har sikkert de fleste fått med seg at den nok engang er utsatt i bystyret. Hva det innebærer er vel vanskelig å spå noe om, men det er sikkert uklarheter i denne saken som gjør at den må utredes enda mer.

Når det gjelder de andre sakene er det mer usikkert i skrivende stund, men vi vil komme tilbake så snart det er noe som er avklart med alle avtaler på plass.

Fremdeles savner redaksjonen initiativ fra medlemmene om stoff til medlemsbladet, så ikke nøl men kom med innspill.

Redaksjonen ønsker alle lykke til fremover med alle omstil­linger av ymse slag.

 

  Tips og info angående forsikring.

Forsikringspremiene på forkjellige skadeforsikringer har det siste året rast i været.. Hus, hytte, bil og reiseforsikringer har føket i været i de fleste forsikringsselskap. Det lønner seg derfor å sjekke med andre selskap når nye regninger dumper i postkassen. Det man fant ut at man sparte i fjor på en forsikring kan godt ha endret seg i år, dette svinger enda hurtigere nå enn før på grunn av salg, fusjoner og lignende som gjør at markedet forandrer seg hele tiden. Personlig reagerte jeg på hytteforsikringen min som hadde øket med 40% i forhold til fjoråret, med en liten runde på telefonen sparte jeg et par hundrelapper på bare denne polisen.

Også våre forsikringer gjennom LO favør blir justert fra forfall 1. Desember 2000, den mest dramatiske økningen blir på reiseforsikringen som øker til 510,00 kr, men da er det lagt inn avbestillingsfor­sikring som ikke var med før. Ellers koster Toppsikring 145,00 kr og Ulykkesforsikring 345,00 kr.

Så mitt råd blir å forhøre dere før hovedforfall på de forskjellige for­sikringene deres for å slippe å betale mer enn nødvendig på forsikringene. Sammenligne hva forsikringene dekker og pris. Obs! Det er ingen vits i og være overforsikret.