FRONTRUTA NR.6-2000

Redaktørens side

Da nærmer vi oss slutten på dette året  og fremdeles er det godt med varmegrader ute. Vi må vel si at vi har vært velsignet med godt vær i høst, og det er det vel ikke så mange som klager på kan jeg tenke meg. Av saker som vil omhandles i dette nummer kan det nevnes at det blir en del om fusjon og ganske sikkert om elektronisk billettering. Redaksjonen har ikke så mye å fare med i dette nummer utenom de faste sidene.

Når dette skrives har vi dessverre fått melding om at en god kollega av oss er gått bort. Rolf Slette døde Onsdag 22-11-00 mens han gjorde noe hagearbeid. Det er med vantro  undertegnede mottar denne meldingen. Samtidig vil jeg benytte sjansen til å uttrykke min medfølelse overfor de etterlatte.

Redaktør: Magne Kvernstad  

ønske alle medlemmer en riktig god   jul og et godt nytt år!

Ansvarlig utgiver: BSF v/Ole Roger Berg

Foreningens leder

Ole R. Berg

Info vedrørende jul og nyttår

Vi ser oss nødt til å kommentere Holdeplassen nr. 49/2000, der J. O. Sætertrø kommenterte vårt rundskriv ang. samme tema.

1. AML sier at etter kl. 15.00 skal det ikke arbeides på julaften, og at transportbedrifter kan være unntatt fra dette. Men det forutsetter drøftinger med tillitsvalgte om nødvendigheten av slikt arbeid. Vårt poeng er at slike drøftinger ikke var avholdt, og at  bedriften derfor ikke kunne kjøre ut over kl. 15.00. Ettersom bedriften sendte ut sitt rund­skriv uten å drøfte dette med tillitsvalgte, gikk vi ut fra at det ikke ble noen drøftinger. I et­tertid er det avholdt drøftinger, der vi naturlig nok ble enig om å følge våre vanlige rutiner på julaften. Et annet poeng er at bedriften, etter Hovedavtalen,  skal drøfte slike spørsmål "så snart som mulig". Og det betyr før de sender ut skriv om saken. Dersom vi hadde vært full av f…., så kunne vi latt være å ta opp dette. Dersom drøftinger da ikke var blitt holdt, ville vi kunne gått hjem kl. 15.00 på julaften.

2. Når det gjelder ferien så er formuleringen at ansatte kan kreve 2 mnd. varsel. Og det betyr selvsagt at dersom noen blir pålagt ferie på under 2 mnd. varsel, så vil vedkommende kreve 2.mnd. varsel, dersom det ikke passer å ta ferie da. Resultatet blir akkurat det samme, ferien kan ikke avvikles. Men ferieavvikling skal også drøftes med tillits­valgte, og det var heller ikke gjort. Vi kan vel allerede nå si klart fra at vi krever minst 2 mnd. varsel for våre medlemmer i forhold til plassering av ferie for neste år. 

3. Vi opplyste allerede på BU-møtet at vi hadde glippet på 10 timers regelen. Formule­ringen i avtalen er helgedager, og ikke søndager, som vi trodde. Så her har JOS rett. Det er 8 timers regelen som gjelder i overgangen mellom helligdager og hverdager.

Men hovedpoenget vårt er at bedriften har håndtert hele denne saken på en uprofesjonell måte, som gir oss grunn til å tvile på viljen til å få til et brukbart samarbeid. Vi sitter med et inntrykk av at her halte man ut tiden,, for å skape et press mot tillitsvalgte for å godta en dårlig avtale. Like uproft er det å legge frem et forslag, for deretter å trekke det tilbake, for så å legge frem et som er dårligere. Men det viktigste er at her har bedriften nok en gang gjort vedtak og sendt ut rundskriv , uten å ha drøftet saken med tillitsvalgte først. Og det er brudd på avtaleverket og lovverket, og meget negativt for samarbeidet internt. Problemet er at selv om bedriften bryter lov og regelverket så får det ingen konsekvenser for dem, fordi vi har nesten ingen sanksjonsmuligheter. Poenget er at vi ønsker å få til et godt samarbeid med bedriften, men det ser ut til å være svært vanskelig når det gjelder ledelsen i Bussavdelinga. Her har men tydeligvis en aversjon mot å ta opp saker med tillitsvalgte før det fattes vedtak. Og det kan ikke lenger sies å være et utslag av uvitenhet, for dette temaet har vært tatt opp gang på gang i forskjellige fora i bedriften. Dessverre må vi nok konkludere med at det er viljen det skorter på. Det betyr at bedriften har et stort problem, som toppledelsen bør se litt nærmere på. Hvis ikke vil vi også tvile på deres vilje til å samarbeide med fagforeningene.

Med dette lille hjertesukket vil jeg på vegne av styret i foreningen ønske alle medlemmer en riktig rolig jul og et aktivt nytt år!

      Ærlighet lønner seg ikke

på AS Trondheim Trafikkselskap

I det siste har vi fått flere saker der bedriften underkjenner egenmeldinger. Dette i seg selv er meget alvorlig, da meg bekjent ingen i vår administrasjon har særlig lang medisinsk utdannelse. Vi vil selvsagt ta opp dette på et prinsipielt grunnlag.

Men det som er mest skremmende i denne saken er at de som er ærlige og forteller at de ikke makter å gå på jobb noen dager av årsaker som ligger litt utenfor dem selv, får problemer. Mens de som kun gir beskjed om at de er syk, ikke får slike problemer.

Dette gir en meget dårlig signaleffekt, der de som åpent legger frem sine problemer, kan risikere å ikke få godkjent egenmeldinger. Her må bedriften gjøre noe av hensyn til sin egen troverdighet.

For å unngå slike problemer i fremtiden, blir vi nå tvunget til å anbefale våre medlemmer ikke på noen måte begrunne sitt fravær, verken skriftlig eller muntlig. Det er synd, men slik har det blitt.

Det som må være elt klart er at arbeidsgiver ikke har noen rett til å vite hvorfor du er syk. Det som også er klart er at det er du som bestemmer om du er frisk nok til å gå på arbeid, så lenge vi snakker om egenmelding. Om årsaken er fysisk  eller psykisk spiler ingen rolle. Det er mange situasjoner som gjør at du ikke er skikket til å gå på jobb, selv om årsaken ligger utenfor din egen kropp.

Moralen er altså: Ikke fortell arbeidsgiver hvorfor du er syk.                             ORB

Til minne om Rolf Slette

Med sjokk  mottok vi meldingen om at vår kjære kollega, Rolf Slette,  døde brått fra oss den 22. novem­ber. Våre tanker går selvsagt først og fremst til hans nærmeste, og det savnet de vil sitte igjen med. Men vi på TT vil også savne Rolf. Han jobbet sammen med oss på AS Trondheim Trafikkselskap  i over 20 år, og var en meget god kollega. Han begynte på TT noen måneder etter meg, så jeg har alltid hatt et nært forhold til ham. Rolf var opptatt av arbeidsplassen sin og arbeidsforholdene der. Hans engasjement førte ham i flere perioder inn som tillitsvalgt i Buss- og Sporveisbetjeningens Forening. Han  var opptatt av sine kollegaers ve og vel, og det verste han visste var urettferdighet.  Rolf var en person med sine meningers mot, og var aldri redd for å si ifra om han fant noe som han følte var urettferdig. Om det var sjefen eller fagforeninga han mente ikke hadde gjort en god nok jobb, så sa han ifra. På noen kunne han nok virke litt bøs, men slik blir det ofte med de som tør si fra. Slike personer finnes det aldri mange nok av. Også utenom jobben var Rolf engasjert, spesielt i Foreningen for muskelsyke. Vi er mange som har mye å takke ham for, og savnet av ham vil være stort. Han var et skikkelig "stå på" menneske. Rolf har opplevd personlige tragedier som de fleste knapt kan fatte. Til tross for dette beholdt han hele tiden sitt humør og sitt engasjement. Vi kan i dag ikke gjøre annet enn å si:"  takk, Rolf, for alt du har gitt av deg selv" , og sende varme tanker til de som sitter igjen med sorgen. Vi er mange som deler den.

Ole R. Berg

Ønsker du å bli informert ennå bedre enn i dag?

Foreningen har flere måter å informere medlemmene på i disse digitale tider. Vi bruker internett, og kan minne om vår hjemmeside på : home.sol.no/~bsf047/

Vi sender møteinnkallinger og lignende direkte hjem til deg på E -post. Men da må du sende oss din E-postadresse. Send denne til oss på bsf047@astt.no

Vi sender også korte tekstmeldinger til din mobiltelefon, med påminnelse om møter og lignende. Men vi mangler noen mobilnummer enda, og vi har ikke oversikt over alle som har byttet nummer i det siste. Send oss ditt mobilnummer (kort tekstmelding til 98811789),

Legg en lapp i postkassa, kom innom kontoret, eller ring oss dersom du ennå ikke har fått noen melding fra ORB om medlemsmøte.

Smånytt fra HVO

Hvor ble det av snøen?

Ja ikke vet jeg, men fint synes jeg at det er, stort sett tørre og bare veier.

Men som følge av det har vi fått mye støv i luften. etter piggdekk

Så en liten oppfordring til alle må være og lukke takluker og vinduer når man parkerer vogna,

Slik at den ikke støver helt ned.

 

Buss info

Til de som ikke er klar over det, de bussene som kommer i år er av merke Volvo

Og det er lav entre busser å kun single vogner

7 stk diesel busser og 4 stk gass , totalt 11 stk

De første bussene er nå ankommet Trondheim til Bjarne Whist, der de står for sluttkontroll og siste finjustering. Mest sannsynlig ikke ute i rute før i januar en gang .

Vi har også hatt en 14,5 m Volvo her et par dager som vi har prøvd rundt på forskjellige plasser, stort sett så går det bra men vi har noen punkter som veiholder må modifisere litt før det blir aktuelt.

Den største forskjellen på Volvo og Man er at Volvo har stiv bakaksel mens Man har sving

på bakakselen. Det gjør at Volvo har mindre overheng på bakende men trenger større plass foran.

Ellers vil jeg få ønske alle mine kolleger en riktig god jul og godt nytt år

 

HVO

Reidar Lunde

 

Mislykket aksjon kollektivfelt

Natt til onsdag 8. november aksjonerte Natur og Ungdom, i samarbeid med oss, i et forsøk p å lage et kollektivfelt i  Holtermannsveien fra Lerkendal til Kommunehuset inn mot byen.

Dessverre ble aksjonen stoppet etter 5 minutter, da politiet dukket opp. Det virket nesten som om de hadde fått et tips. Jeg håper bare at det ikke var noen av våre medlemmer som tipset politiet, da vi så på dette som en kjempefin anledning til å demonstrere hvor enkelt det er å gjøre fremkommeligheten for bussen bedre i Trondheim. Alt som skal til er litt hvitmaling og litt politisk vilje.

Men vi fikk da frem vårt poeng i media, da NRK radio lagde intervju med oss til morgensendingen.

Ole R. Berg

 

    1901                                                                                             2001

Månedlige markeringer hele året !

Stort jubileumslotteri !

månedlig internt Lotteri!

 Sett av Fredag 28 desember 2001 til stor jubileumsfest i folkets hus!

 

  Takk for oppmerksomheten

Vil med dette overbringe en varm og hjertelig takk til TT og TTs Pensjonistforening for all vennlig deltakelse og oppmerksomhet ved vår kjære Torleifs bortgang.

Jorun Strand m/familie

 

Det innkalles med dette til det 100. ordinære

Årsmøte

i

Buss- og Sporveisbetjeningens Forening

 

tirsdag 23. januar 2001 kl. 19.00

på Kantina, Sorgenfri.

 

Middag serveres fra kl. 17.00 

Utdeling av gullnåler kl. 18.30.

Saksliste:

1. Åpning

2.Konstituering

¨     valg av dirigent

¨     valg av sekretær

¨     valg av protokollunderskrivere

3. Minnestund

4. Årsmelding

5. Regnskap

6. Innkomne forslag

7. Budsjett

8. Valg

9. Avslutning

Vel møtt!

 

Styret

 

Frist for innsending av forslag til årsmøtet: 5. januar 2001

 

  Tilbake