FRONTRUTA NR.1-2000

Nytt år - nye muligheter!

Av Ole R. Berg

  Ikke bare er det et nytt år vi er inne i, men det er et nytt århundre (det 21. århundre) og et nytt årtusen (det tredje årtusen) i vår tidsregning. Nå merker vi ikke så mye til dette nye årtusen til daglig, men allikevel er det litt spesielt å starte på det nye året 2000. Det betyr kanskje at vi kan starte med blanke ark på noen områder, selv om vi aldri kan fri oss fra vår egen historie. Men det er i alle fall lov til å se på ting med nye øyne, og håpe og jobbe for at det nye året skal bli bedre enn det gamle.  Det har allerede skjedd saker og ting i foreninga og på AS TT i det nye året.

 
Ingen PC -avtale på TT

Dessverre ville ikke bedriften gå inn på en slik bedriftsavtale som alle store firma har i dag. Denne type avtaler gjør det overkommelig å kjøpe PC med utstyr for alle, fordi du før en avtale om trekk i lønn over 3 år (bruttolønnsmodellen) og så kan du kjøpe utstyret for en rimelig penge. Vi mente det måtte være en ypperlig anledning til å få mange til å lære seg bruk av PC nå,  rett før vi skal begynne med det nye billettsystemet, som jo er en liten datamaskin. Men bedriften så ikke verdien i dette og ville ikke inngå en slik avtale for sine ansatte. Det kaller jeg å gå med rævva først (beklager uttrykket) inn i det nye årtusenet.