Frontruta nr 3 - 2001

Foreningens Nestleder

Sverre Sundset

VEIVALG I TRONDHEIM

Representantskapet i Arbeiderpartiet vedtok tidlig i mai å avvikle bomrin­gen innen år 2002, og dermed legge Nordre Avlastningsvei (NAV) død. Buss- og Sporveisbetjeningens Forening oversendte i den forbindelse en støtte til de krefter innen Arbeiderpartiet, bl.a. AUF, som sikret vedtaket om å legge NAV død.

I og med at NAV ble skrinlagt, bortfalt også argumentet for å legge den nye godsterminalen til Leangen. Leangenalternativet er verken ønsket av de store godstransportørene, NSB Gods eller de mange bedriftene på Lade som rammes av en slik løsning. Nå handler det mer enn noen gang om at ledende politikere i denne byen legger prestisje til side, og i stedet søker etter å finne gode infrastruktur og trafikale løsninger som byen, miljøet og næringslivet har behov for. Det gjelder særlig å utbedre trafikkløsninger på vest og østsida av byen. Jeg mener, som LO i Trond­heim, at det må bygges tunnel fra Høvringen til Marienborg med utslagspunkt i Ila. Osloveien må rustes opp og ny Sluppen bro bygges. På denne måten kan tungtrafikken ledes bort fra midtbyen og inn på omkjøringsveien, og forholdene for kollektivtrafikken og oss som sjåfører vil bli bedret. Fra øst må trafikken legges i tunnel og forbindelsen mellom Nyhavna og Brattøra bedres. ledende AP og Høyrepolitikere i byen driver nå et politisk spill for å omgå vedtaket i Aps representantskap. Vegsjefen har hatt et utspill om at staten kan bidra med 164 mill. kroner for å sikre NAV. Det foreligger imidlertid ingen politiske garantier for disse midlene, snarere tvert i mot i følge tidligere uttalelser fra samferdselsministe­ren. Jeg forutsetter at AP`s gruppe følger opp representantskapet vedtak på neste bystyremøte i slutten av juni d.å., og at bystyret også tar inn over seg anbefalingene fra sentrale deler av fagbevegelsen.


Kvalitetskontrakt med Sør-Trøndelag Fylke (4 års avtale)

 

Etter en tid med mye usikkerhet om hvilken type avtale vi skulle få med fylket, ser det ut til at de falt ned på en Kvalitetskontrakt som TT vil klare å leve med. Dette etter mye godt arbeid både fra næringen (TL) og oss. Men jeg skal ikke ta æra fra Nymo. For han og (TL) har jobbet godt i denne saken. Denne avtalen vil sikre oss ro og forutsigbarhet i minst 4år, uten at anbud blir brakt på banen. Avtalen skal etter 2 og 3 år vurderes i fra fylket sin side. Det vil si at den kan sies opp, men det tror jeg ikke fylket gjør. Denne vil også gi oss anledning til og lage nye turnuser til høsten 2001.

Fusjonen her på TT.

Det er ikke kommet noe endelig svar i denne skrivende stund. Men det er kommet lovnader fra finanskomiteen at de trenger noen dager for å forberede et skriv, som gir fusjonen en viss framdrift. Så vi for bare vente på et signal fra TT  om når vi eventuelt skal sette i gang riktige fusjonsprosessen her på TT. 

mvh Sverre

Jubileumssiden

Jubileumslotteriet:

Først vil vi gjenta det som sikkert de fleste har fått med seg, at vi har tillagt lotteriet en større hovedgevinst. 

       Reisegavekort på 10.000,- kr

I sammenheng med dette må vi etter en noe treg start på loddsalget utsette trekningen til 12/9-01. De lodd som allerede er solgt omfattes selvfølgelig av de samme endringer og deltar også i trekningen av ny hovedgevinst. Hvis det skulle være noen som føler at de kan bidra med å selge noen lodd ennå, så ta kontakt med foreningskontoret om dette. Fredag 22/6-01 vil det bli servert morgenkaffe på oppmøterommet Sorgenfri, i forbindelse med at første pulje går ut i ferie. Det samme vil bli gjort Fredag 20/7-01, da neste pulje tar ferie. Det vil bli servert kaffe med nogo attåt. Det vil etter trekningen av lotteriet bli sendt ut innbydelse til jubileumsfesten som avholdes i Folkets Hus Fredag 28/12-01.

 

Vernehjørnet

Av Harald Sehm

Feriepengene er kommet på konto, og for så vidt på tur ut igjen med en gang. Ute er det 6 grader og det regner. mao, livet er fullt av kontraster. Feriepengenes størrelse burde være den samme hver måned, som lønn og uten at en må jobbe max overtid for at det skal monne….. TT sliter fortsatt med ei lang udekt liste på daglista. Det positive for mange er at dette kan , ved hjelp av overtid føre til ei lønn å leve av. Sykefraværet er visst også lavere enn tidligere i år, men samtidig blir vi visst færre ansatte også. Jeg skal ikke drive lønnskamp fra min posisjon men det er ett poeng at mange må jobbe mye overtid for å komme på ei brukbar lønn, kanskje ei lønn som naboen har helt uten helg og overtid. Dette er et arbeidsmiljøproblem i og med at det går på bekostning av arbeidsmiljøloven. Min oppfordring til alle sammen er : Hold dere innenfor AMLs grenser, vi på TT bruker max  35 timer  overtid i måneden. 

 

 

Førerstoler .

Førerstoler har vært ett hett tema, og tatt mye tid i det siste. 804 fikk montert en BeGe 2000, delvis luftstyrt. 803 fikk montert ISRI 6800/337. Helt luftstyrt. Denne fikk en kortere prøveperiode men de tilbakemeldingene som kom var så positive, spesielt når det gjaldt selve sittepute og rygg at det ble denne stolen som ble valgt  til årets leveranse. Denne beslutning ble tatt ut i fra evalueringsskjema, samtaler med sjåfører, verneombud og Roger Aamo. Trafikkledere, assistenter, Holm og Haugen må få ros for å ha hjulpet til med omrokkeringer på vognløp alt etter som ønsker om prøvekjøring  har kommet inn !! Vi avventer fortsatt fra BeGe hva de har funnet ut i forhold til de stolene vi allerede har. (se  forrige frontrute.)  Ønsket mitt er en mykere sittepute og sterkere reguleringshendler for korsrygg og hev/senk av rygg. Men like viktig er det  at dere skriver feilrapport på det som ikke er i orden.

 

Takluker/feilparkering:

Det er synd at jeg må mase om dette hele tiden. Det er direkte dårlig gjort ovenfor kollegaer å slenge igjen vogna på feil plass, spesielt ille blir det når ikke engang koblingene passer, finnes ikke unnskyldning for dette. Jeg begynte  innlegget med å skrive om 6 grader og regn.  Samme været i går også ( 11/06) Jeg ønsker at den som parkerer stenger takluker og åpner kraner. Trenger jeg å si hvorfor ??. Klargjø­ringshallen har ett skjema for å logge hvilke vogner som står med åpen takluke/feilparkert. Spørsmålet er hvem som har ansvar for å følge opp ?? Kanskje fast plass for alle vogner er løsningen på feilparkeringen.  Nå ble det litt mye negativt, men slik er det bare. Vi må bli flinkere til å gjøre disse små tingene som fører til at alle får en bedre arbeidsdag.

Status.

Tre og en halv måned som HVO er tilbakelagt. Jeg stortrives  i jobben og håper at dere ”trives” med meg. Jeg prøver å skrive en slags logg over hva som skjer. Ikke bestandig at jeg rekker å gjøre det, (noen ganger glemmer jeg hva som ble gjort i forigårs) men hittil er det ca 170 punkter i denne loggen. 12 avviksrapporter er sendt  forskjellige nivå i TT, noen er fortsatt ”åpen”, men systemet fungerer etter hvert bedre og bedre. Best av alt er at det ofte fører til at tilfellene ikke gjentar seg, mao bedring av rutiner !!

 

Ferietid.

Børge Tingstad, (160 ) vikarierer for meg uke 28 og 29 og Kristian Arnesen (232) i uke 30 og 31. Dere får sørge for å holde disse to i vigør. Ha en god sommer.


Mobbing/Trakassering av kolleger.

Når det gjelder dette temaet, så er det betenkelig hvilke sjokkerende tall som kommer frem om dette temaet. Det blir sagt at av alle yrkesaktive i Norge er det ca 5% av disse som blir utsatt for mobbing eller trakasse­ring i en eller annen form. Dette er etter min mening helt bak mål, når man tenker på vår bedrift som har 500 ansatte har 25 stk som blir mob­bet hver dag. De fleste som blir mobbet har en større fraværs prosent enn de som ikke blir mobbet. Når vi begynner å se nærmere på dette problemet, er det vanskelig å forestille seg hva som er mobbing eller trakassering ut fra sitt eget synspunkt. Forstår godt de som blir mobbet reagerer og føler seg utilpass i situasjonen.

 

Hva kan vi gjøre?

Det finnes vel ingen god forklaring på hva vi kan gjøre, men en ting er vi enige om. Som tillitsvalgte for en stor medlemsmasse må vi prøve å finne tiltak som kan hjelpe de som blir mobbet. Vi ser for oss en måte hvor vi kanskje på et eller annet tidspunkt får tilbakemelding fra de som føler seg mobbet, dette for å skaffe oss en viss oversikt over omfanget av dette  her på TT . Etter en sånn oversikt mener vi kanskje at det er på plass med en form for forebyggende arbeid fra oss tillitsvalgte i samarbeid med bedriften, om det lar seg gjøre å finne felles løsninger på problemet. Vi mener selvsagt at dette skal foregå helt frivillig og gjerne anonymt for den som ønsker det, men håper at vi i fremtiden slipper å få til­bakemeldinger om at folk ønsker å slutte på AS Trondheim Trafikkselskap  for at de blir mobbet eller trakassert.

 

Seksuell Trakassering

Hva er dette for noe slags tull vil vel de fleste si, men dette er et like stort problem som mobbing og må taes like alvorlig. Hva som kan betegne en seksuell trakassering vet vi for lite om, men vi vet at mange faktorer kan oppfattes som en seksuell tilnærming uten at det er ment som det. "Offeret" kan oppfatte enkelte ting støtende, men den som utfører den slags har ikke ment å gjøre dette for å såre noen. Mange liker at man får kom­plimenter om seg selv, mens andre forbinder det med at vedkommende er "trakasserende" i forholdet til kvinner på den måten som blir fremstilt. Skillet mellom kompliment og tilnærmelser kan oppfattes forskjellig fra person til person, noe som igjen kan føre til at ikke alle reagerer likedan. Derfor er det viktig at man skiller personer og at man veier sine ord godt før de blir sagt.                                                                              

Av Magne Kvernstad

      

Har vi godt arbeidsmiljø på TT?

 

Av arb.nr.35 Steinar Kåre Wærdahl.

Jeg har nå vært bussjåfør på TT i 30 år (herav 4 år på Klæburuten), og medlem i B.S.F. i 25 år. På disse årene har jeg vært heldig, og ikke vært sykmeldt mer enn ca. 3-4 mnd til sammen. Det siste året før jeg ble sykemeldt har jeg hatt en del problemer. Det går hovedsakelig på hodepine, svimmelhet, ukonsentrert, smerter i nakke og skuldre osv. Noe som i dag er en ”vanlig” sykdom blant bussjåfører. Det som skremte meg, var at jeg begynte å få en del ”nesten” kollisjoner. Det hele endte med at jeg holdt på å kjøre av veien på Jonsvannet. Jeg tok ingen sjanse på å kjøre buss lengre, og kom meg omsider til lege. Har nå vært sykmeldt i 7 mnd. Sykdomsbildet har vært av en slik art, at en dessverre trekker seg ut av det sosiale miljø, og helst ikke vil prate med noen. Nå er sykdommen snart over, og en begynner å tenke klart igjen. Det er med stor skuffelse å registrere, at jeg ikke har hørt ett enest ord fra mine arbeidskamerater, nå når jeg trengte dem som mest. (annet enn E-mail om møter). I taler, fra LO-leder og andre i foreninger, hører en til stadighet fagforeningsfolk bruke ordet kamerater. Hva betyr egentlig det? Min oppfatning av ”kamerater” har i alle fall fått meg til å revurdere betydning av ordet. Hva om en eller annen fra foreninga har tatt en telefon, eller på annen måte tatt kontakt? Det skal så lite til for å få vite at noen bryr seg. Når jeg startet min karriere i 1971, så hadde vi alle en turnus, med ett eller flere deltskift i uka og arbeidshelg annenhver helg. Vi så fram til den dagen vi hadde nok annsinitet til å komme på en ”gammelkaill-turnus”. De hadde fine skift (tidsrammer) med kjøring på Jonsvannet, Bratsberg, Ringvål, Byneset, osv., med god tid, og hvor de fikk ”tatt seg igjen” mellom turene. Har tidligere snakket med kolleger, både i B.S.F. og administrasjonen, og alle er de av den samme mening; at kjøringa bør være mest mulig likt fordelt. Så langt skal jeg delvis være enig. Men situasjonen er tross alt slik fra naturens side, at en 20 åring står heller imot presset i bytrafikken, enn en 50 åring som har holdt på med dette i en mannsalder. Skift på 8 timer eller mer, i bytrafikken flere dager på rad, kan egentlig ta knekken på hvem som helst. For noen år siden (tror det var i 1995) ble det slått stort opp i media, at bussjåfører hadde en gjennomsnittlig avgangsalder på 44 år. Hva er grunnen til det? Mange yngre ler av oss ”litt eldre” når det prates om ”gammeldagan”. Og du får høre kommentarer som; Hør på gammelkailln no, verden går jo tross alt framover? Men har den det? Den gang var sykemeldingene på det ”normale”, og nesten uten unntak gikk de av ved oppnådd pensjonsalder. Selv om de kjørte spettvogner uten servo, med hydrauliske bremser, og ikke annet enn eksosvarme, og mangedobbelt med passasjerer i bussen. I dag kjøres det med vogner med servo, luftbremser, webasto, førerstoler som kan reguleres i millioner av stillinger, og alskens bekvemligheter. Og likevel har vi en så tidlig avgangsalder som 44 år, og sykemeldingen ligger på over 20%. Hva kan da årsaken være? Har vi helt glemt det menneskelige, i jakten på den daglige kom­fort? Jeg bare spør? Nei, vi får kanskje ikke noe entydig svar på alle spørsmål en kan stille i den sammenheng. Men skal den samme utviklingen fortsette de neste 10-15 år, vil jeg si at jeg er tross alt har vært heldig, som har hatt så lang fartstid i bransjen. I forbindelse med mediaoppslaget i -95, sa vår direktør i et fjernsynsintervju at alle sjåførene har selv ett ansvar for sin egen helse. Helt riktig, det var noe jeg også fant ut i 1983. Skal en overleve i denne jobben, så er en nødt til å gjøre noe med helsa. Følgelig kjøpte jeg sykkel, og begynte å sykle. Jeg overdrev kanskje, etter manges mening, men jeg kom da så langt at jeg var blant de beste tursyklister i landet. Det psykiske presset på jobben (streiken, arbeids­miljøet, osv.), ble så tøft etter hvert, at jeg bare måtte gi opp. Så ingen kan si at jeg ikke har prøvd å gjøre noe for en bedre helse. Syklinga ga meg veldig mange positive opplevelser, så i 1991 når min ”aktive” sykkelkarri­ere var over, ville jeg dra i gang en sykkelgruppe. Dette for at flere av kollegene kunne få ta del i mine positive erfaringer med sporten. Jeg fikk samlet 10-15 kolleger (team Lipton), som skulle sykle til Oslo i ”Den store styrkeprøven”. Vi hadde en kjempefin opplevelse, hvor vi klarte å holde sammen i 54 mil. Det er med stor skuffelse å se i etterkant, at den fine sponsorav­talen med Lipton, som vi hadde jobbet mye med, dessverre gikk i vasken. Lysten til å dra i gang noe positivt på arbeidsplassen, noe som viste seg å være en tabbe, den er borte. Grunnen er at av enkelte deltakere fra den gangen har jeg fått høre, og hører fortsatt 10 år etter, en mengde spydige og infame bemerkninger. Det er dessverre som en tidligere kollega sa; ”Du skal vite at her på TT er misunnelsen og sjalusien større enn seksualdriften”. Det var mange år siden det ble uttalt, men ”ordtaket” lever her på bruket i beste velgående. Med mange års fartstid i T.T. velger jeg den påstanden (som noen sikkert er uenig i), at miljøet blant arbeidskolleger er dårligere nå, enn for få år tilbake. Det er synd det er blitt slik, men en får trøste seg med at de fleste er gode kolleger. Vil avslutte mitt innlegg med å ønske foreningen tillykke med 100 årsju­bileet. Jeg er ganske sikker på at det står 100 år med nye utfordrin­ger å venter, både på det menneskelige og tekniske plan.


Nytt fra styret

 

 

Resultat fra forhandlingsmøte 11.06.2001 vedrørende slitetermin for sko og regulering av sats for timelønnstillegg for opplæringssjåfører.

Slitetermin sko:  

Sliteterminen for sko reduseres fra 2 år til 1 år, innenfor rammen av poengsystemet.

Timelønnstillegg for opplæringssjåfører:  

Tillegget justeres fra dags dato opp med ca. 15% fra kr. 6,50 pr. time til kr. 7,50 pr. time.

Tillegget skal heretter reguleres årlig pr. 1. April, med en prosentsats lik den årlige prosentsatsen som gis på grunnlønnen i det sentrale tariffoppgjøret.

Ellers er det ingen vesentlige ting å skrive om ang. styrets arbeid i denne utgaven. Ny kvartalsrapport fra styret kommer i neste nummer

Styret.

 

Studileders Hjørne  

Vi har fra Norsk Kommuneforbund fått tilbud om følgende kurs for våre medlemmer-

NKF skolens grunnopplæring

Del I 5 – 7 September

Qality Panorama Hotel – Heimdal

Følgende temaer blir tatt opp  Hovedavtalen og Saksbehandling.

Del II  26 – 27 September

Quality Panorama Hotel – Heimdal

Følgende temaer blir tatt opp Møteledelse, Yrkesfaglig arbeid i foreningen og Vedtekter og Handlingsprogram.

Vi har også fått tilbud om en Yrkeskonferanse for vaktmestere

12 og 13 September

Qality Panorama Hotell – Heimdal

Tema  for denne vil bli klart senere.

Alle kurs og konferanser i NKFs regi er gratis for våre medlemmer.

Det er i den senere tiden kommet flere spørsmål til studieutvalget om å arrangere et kurs for sjåfører som mangler førerkort for tilhenger vogntog. Her har vi nå innhentet et tilbud fra Stjørdal og Meråker Trafikkskole.

Dette går over fire kvelder med Teori her på TT  samt at vi låner undervisningsmateriell derfra.

Med 10 kursdeltakere vil kursavgiften komme seg på kr 700,00 pr deltaker.

Prisen pr kjøretime med vogntog er                            kr 600,00

Prisen pr oppkjøring                                                    kr 1100,00

 

Skolen mener at vi må forvente ca 6 kjørtimer pr elev.

 

Studieutvalget ønsker å sette i gang et slikt kurs først i September men vi er avhengig av å ha minimum 10 kursdeltakere.

Skulle du være interessert så ta kontakt med undertegnede eller til fagforeningskontoret snarest.  

 

Børge Thingstad

Studieleder

 

 

 
TILBAKE