Frontruta nr.5 2005

Det lønner seg å delta!

 

Til deltakerne!

Hjertelig takk for deltakelse i evalueringen av LOs medlemsdebatt.

Tilbakemeldingene betyr mye for at vi skal få gjennomført en god

evaluering og kunne lære av de erfaringene vi har av medlemsdebatten.

 

Vi takker for ditt bidrag.

 

Det kom inn nærmere 2000 svar på undersøkelsen.  Det gir oss et bredt

innspill fra deltakerne.  Nå vil kampanjen evalueres i forbundenes

administrasjoner og på distriktskontorene.  Deretter blir det produsert en

endelig evaluering.

Når tallene for denne undersøkelsen er bearbeidet vil de som deltok få

tilsendt resultatene på mail.

 

I forbindelse med undersøkelsen ble det foretatt trekning på tre gavekort

a kr. 1000 i LOfavørs nettbutikk.  Trekningen ble foretatt 23. september:

 

Vinnerne er;

Hilde G. Vangstad,  Fagforbundet Buss og Sporveisbetjeningens Forening, i Trondheim

Jone Laursen, Stavanger Aftenblads Grafiske klubb

Kjell S Johansen, Norsk Lokomotivmannsforbund - Trondheim

 

mvh.

 Magne Svendsen

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

En uvanlig sommer.

 

Av Red.

 

 

I juli dro jeg spent på en annerledes sommer ferie, turen gikk til Beijing – China. Der skulle jeg tilbringe 3 uker ved Beijing Sport University, sammen det norske junior og senior landslaget i WTF TaeKwonDo på treningsleir.

Etter en laaaaang flytur, ankommer vi til en storslått mottagelse med blomster og bannere fra det kinesiske landslaget.

 

Vel frem på universitets hotell,

blir det med ett klart under lunsj-

en, at vi befinner oss i en annen

verden, da vi fikk servert kokt

hunde tunge og stekt esel kjøtt.

Alle var ikke like mette etterpå.

I dagene som fulgte ble vi servert

alt ifra små gullfisker til kokt

slange og frityrstekte edderkop­per. Bon apetit.

 

For de norske utøverne bestod dagene av 4 treningsøkter hver dag, unntatt søndag. Så de fleste utflukter ble på kveldstid og søndager.

Det berømte silkemarkedet ble hyppig besøkt, et eldorado for handle gale. Her fikk vi kjøpt moteklær, sko, belter, vesker, klokker, smykker og elektronikk til en billig penge etter en heftig pruting.

Det ble også en tur på den himmelske freds plass, på størrelse med 60

fotball baner, og den forbudte by med sine 90 hus og 8000 rom. Utrolig opplevelse.

Beijing er litt større enn Trondheim, med sine 16 mill. innb. i det som kalles sentrum, med omheng ca.30 mill. innb.

Ett lite eksempel på størrelsen fikk vi når vi skulle til silkemarkedet som lå midt i sentrum, universitet lå også midt i sentrum, men det var en tur på syv mil i taxi.

Beijing er en by i utvikling, det bygges over alt. Små gamle bygg må vike for høyhus i glass og stål. De minste husene kalt ”hutonger”, hvor de fattigste bor ( ca. 5 mill.), jevnes med jorda. De blir tvangs flyttet til store boligblokker i utkanten av Beijing. Alt skal bli fint til de olympiske leker i 2008.!!!

Samme utvikling pågår i alle store byer i Kina, mens på landsbygda hvor Kinas 600 mill. fattige bor, står alt stille.

Da vi var på lunsj hos den Norske ambassaden dagen før hjem reisen, fikk vi mange skremmende eksempler på utviklingen i Kina. Hver uke settes 10.000 nye biler på veien, hver dag blir 600 drept i trafikken og ikke minst den enorme mengden med tv, stereo og andre elektriske app.

som blir kjøpt. Fortsetter dette vil verden få en stor energi krise snart.

 

Nok om dette, vi fikk også en kjempe opplevelse på den kinesiske mur.

En liten mur på til sammen 754 mil. Muren er delt i fire deler, hvor den største på ca. 600 mil går langs grensen til Kina. De tre andre delte opp keiserdømmer i landet. Den ene som vi var på, og som heter store mur av Badaling, lå en kjøretur på 45 min fra Beijing. Muren er 8 meter høy og 6 meter bred. Ett utrolig byggverk som må oppleves.

 

Kina var en fin erfaring, stort og annerledes. God tur.

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Storbykonferanse i Fredrikstad 23.- 25. sept. 205

 

Fredag 23.09

 

Innledning fra Asbjørn Wahl om angrepene på velferdsstaten og utviklingen i bransjen.

 

Lørdag 24.09.

 

Innledning ved Bo Sandholm, Svensk Kommunal om bransjeavtale og organiseringen av bussjåfører i Sverige.

 

Anbud førte til at man begynte å diskutere en bransjeavtale. Greide ikke å stoppe anbud. Ga opp kampen. Transport og Kommunal har medlemmer i bransjen. LO bestemte at Kommunal skulle ha medlemmene i rutetrafikken og Transport har medlemmer som kjører bestillingskjøring. Kommunal lagde da en bransjeavtale. 

Alle gamle avtaler skal bort og blir etter hvert erstattet med en felles bransjeavtale. (Egentlig  2 avtaler, en med kommunale arbeidsgivere og en med privat sektor).

Innen febr. 2008 skal alle være inn på bransjeavtalen.

 

Den gamle private avtalen ble lagt i bunnen for den nye bransjeavtalen.

Spesielle regler:  Ekstra tid for arbeid mellom 22.00 og 06.00, 1,17 (17% ekstra). Ekstra tid for delte vakter (0,17) . Minstetid for oppmøte 3 timer.

Sjåførene har vanlig tarifflønn men alle andre har individuell avlønning. Men fagforeningen kan nekte dette.

 

Bransjeavtalen har ført til at ansatte vil ha anbud, for da kommer de over på den nye avtalen, som for de fleste gir bedre lønn. 

 

Hot og vold.

3 hovedkrav: Pengene bort fra bussen, vektere inn på vanskelige ruter, kamera i alle busser. Prøver å få med seg media; volden går ut over passasjerene. Arbeidsgiverne er enige i hovedkravene.

 

 

 

 

Vern av ansatte mot vold og trusler.

 

Positive erfaringer fra selskapene:

Tromsø:         Kurs for alle om ran og overfall. Veskeoppvaring på jobben.

Trondheim:    Kamera kommer i alle nye busser, tar godt vare på folk etterpå

Drammen:     Nye intern-radioer med alarmknapp –åpner sambandet – GPS

Video på alle busser – dummy, SAFE på Time-ekspressen, 70% har tatt ranskurset, 

Bergen:          Nytt billettsystem (får bort mesteparten av pengene), innlevering 2 g/pr. uke, ranskurs en del av opplæringa, videoovervåkning nye bussene

Oslo:               Veskeoppbevaring på stasjoneringssted,  opplæring for alle i forebyggende konflikthåndtering, bra rapporteringssystem m/oppfølging, nytt billettsystem m/automater (= mindre penger), kamera i alle busser,

Fredrikstad: SAFE og terminaler på ekspressbusser

NSB:               Ekstra bemanning på Jærbanen, Kurs i mestring av vold, pengeoppbevaring på stasjoneringssted, nytt billettsystem som Oslo, prøveprosjekt på videoovervåkning

 

 

 

 

Våre hovedmål:

 

1.Ingen penger på bussen

Delmål:

Innbetaling etter hver vakt/veskeoppbevaring på jobben.

2. Kamera i alle vogner

3. Kurs i voldsforebyggende opptreden for alle sjåfører

4. Alarm med GPS på alle vogner

5. Dobbel bemanning på belastede linjer

6. Bedre rapportering/dokumentering av episoder/hendelser

7. Profesjonell oppfølging og kollegastøttegrupper etter voldsepisoder

 

 

Strategi:

Få inn bestemmelser i forskrifter/lover

Samarbeide med NJF, NTF (ev. YTF) lokalt og sentralt om å fremme våre krav.

Invitere ny samferdselsminister til seminar/møte

Samle registrerte hendelser i selskapene våre 1.halvår 2005 og sende disse til Juned.

Bruke ITFs aksjonsuke til fokusere på problemene ?

 

Tariffavtaler/krav/organisasjonsproblemer

 

Kort innledning ved Stein Guldbrandsen.

Orienterte om situasjonen i Gaia etter LO sekretariatets vedtak.

 

Sa også at Fagforbundet vil bruke resurser til nytte for alle i bransjen

 

Strategi for oppgjøret

 

Samordne TL og NAVO oppgjøret – felles krav – felles taktikk – bransjeavtale?

Få tillatelse av LO til å kjøre eget opplegg – ta igjen etterslep

Bedre rammebetingelser til fylker og kommuner - alle i fall påvirke regjeringa til å øke tilskuddene til byer/fylker som ikke tar i bruk anbud =

Mediestrategi – felles – vise hvor dårlig lønna er – ansvar – miljø -utstøting

Samle alle kollektivselskaper i en NAVO –gruppe

Krav om å stoppe bruken av anbud –

Bort med frontfagmodellen

Diskutere om bedriftsvise forhandlinger (NAVO) er en mulig strategi

Få frem lønnsstatistikk

Heve enkelt grupper først - fagarbeiderlønn

 

 

 

ITF s aksjonsuke

Konklusjon: Vi er for sent ute til å få til noe landsomfattende i  kollektivtrafikken

Foreningene lokalt sjekker muligheten for aksjoner i samarbeid med NTF NJF, YTF.

 

Rapport fra byene

 

Tromsø: 

Oppkjøpt av TFDS ASA, et konkurstruet rederi. Tariffen under press inkl. pensjon. Over til NHO/TL betyr lønnsnedslag.

 

Trondheim:

Sliter med å få avtale med TK. Dårlig økonomi. Teamledere på plass. Jobber med transportplanen for Trondheim, og muligheten for rekommunalisering.

 

Drammen:

Bra overskudd – selskapet går bra. Alle er i Teamorganisering. Unibuss = buss tilrettelagt for alle handikappede. Ny rutebilstasjon med mye teknologi.

 

Fredrikstad:

Borg buss har nesten alt. FFR har 15 ansatte igjen. De siste igjen på KS tariffen.

 

Bergen.

GAIA går rimelig bra. Foreningen sliter med sin situasjon, som vi har diskutert tidligere under konferansen. GAIA er fortsatt over 50% offentlig eid. Store diskusjonen i Bergen nå er Bybane eller bussløsning.

 

Oslo.

Ny T-banering åpnes neste år. Nytt bilettsystem innføres. Trikkedriften utvides til 5 min. avganger innenfor Ring 3.  Nye forslag om omorganisering i mindre selskaper. Nye ”profesjonelle” folk i styret og bedriftsforsamling har fungert godt. 

 

Eventuelt.

 

Førerkortbeslag. 

Politiet driver stadig å beslaglegger førerkort som en rutinemessig del av etterforskningene. Dette er ikke holdbart for våre medlemmer. Vi må markere at denne praksisen ikke kan fortsette. Vi vil prøve å få til en 5 minutters landsomfattende markering mot dette. Grunnlaget må være retten politiet har til å beslaglegge førerkortet frem til vi ev. er dømt.  Forhåndsdømming kan vi ikke godta.

   

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Vellykket ADR og Truck kurs for Fagforbundets medlemmer

 

Her kommer noen bilder fra den ene klassen av ADR kurset. Vi begynner nå å se nytten av det tette samarbeidet vi har i Trondheim bl.a på seksjonene. I Trondheim har alle de 11 fagforeningene gått sammen om seksjonsarbeidet. Det gir mye større resurser og muligheter til å få til faglige kurs for medlemmene. Når vi kan tilby slike kurs gratis til medlemmene, viser det også noe av fordelen ved å stå i et stort forbund. Det var 45 deltakere på ADR kurset helga 21-23. oktober og 34 deltakere på Truckførerkurset den 28.- 30. oktober.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

En framtidsrettet kollektivtrafikk?

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har nå lagt fram et felles dokumentet som skal utgjøre den politiske plattformen for et regjeringssamarbeid mellom partiene de neste fire årene.

 

Under overskriften "En framtidsrettet kollektivtrafikk" presenterer de følgende tiltak:

 

"Regjeringen vil:

·    innføre et ungdomskort for kollektivtransporten som gir rett til 50 prosent rabatt for ungdom, elever og studenter.

·    stille krav om tilrettelegging for funksjonshemmede på offentlig transport.

·    øke belønningsordningen for kollektivtrafikk til de byer og byområder som benytter den i dag og utvide ordningen til å gjelde flere byer som innfører tiltak for å øke kollektivandelene og begrense biltrafikken.

·    arbeide for at en i forbindelse med samferdselsinvesteringer i de store byområdene prioriterer framkommelighet for kollektivtransporten.

·    utvikle et brukertilpasset og kostnadseffektivt kollektivtilbud i distriktene gjennom tilbringertjeneste og bestillingsruter med taxi kombinert med buss, båt og tog langs hovedtrafikkårene.

·    skaffe bedre kunnskap om effektene av anbudsutsetting av lokal kollektiv­transport og kunnskap om hvordan ulike kjøpsformer og kontraktsformer kan legge til rette for at også bredere samfunnsinteresser blir ivaretatt. Regjeringen vil vurdere å gå dialog med fylkeskommunene om å avvente videre anbudsutsettelse inntil denne kunnskapen foreligger. Arbeidstakerne skal sikres samme rettigheter ved anbudsoverdragelse som ved virksomhetsoverdragelse."

 

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Flertallet foretrekker offentlige løsninger

 

I en meningsmåling ble folk stilt følgende spørsmål:

Alt i alt, foretrekker du at stat og kommune organiserer og  betaler dine velferdstjenester, eller foretrekker du at det overføres penger til deg fra staten slik at du selv kan kjøpe velferdstjenester, eller har du ingen mening om dette?

 

58 % svarte at de foretrekker at det offentlige organiserer og betaler

19 % svarte at de foretrekker å få pengene overført til seg selv

18 % hadde ingen mening

5 % er ikke sikker

 

Det var klart flertall i alle partier for  offentlige løsninger, unntatt i Høyre og FRP.

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Nytt fra styret juni - november 2005

 

John-Peder Denstad

Sekretær BSF

 

Nedenunder gis en oversikt over noen av de vesentligste saker styret har behandlet. Enkelte saker som ikke nevnes eller kun er kort omtalt her, er omtalt i innlegg andre steder i dette eller siste nummer av Frontruta.

 

Retningslinjer for turnussøknader ved innføring av gruppeorgani­sering – søknadsplikt?

Styret har hatt sak om gruppeorganisering på dagsorden i flere møter, jfr. også innlegg i tidligere medlemsblad. Avtale mellom BSF og Team Trafikk AS om retnings­linjer for turnussøknader v/ innføring av teamorganisering ble inngått 29.04.05. Styret i BSF vedtok i møte 31.05.05 å ta opp en prinsippdiskusjon om søknadsplikt.

 

Styret har diskutert saken i to møter på grunnlag av følgende forhold: 1) Ved siste turnussøknadsrunde var det 30 – 35 stk. som av ulike årsaker ikke søkte; 2) Dersom det ikke søkes kan det gi tilfeldig plassering eller bedre plass­ering enn ansienniteten tilsier pga. ”huller”; 3) Det vil oppfattes urettferdig at de som ikke søker kan bli bedre plass­ert enn ansiennitet tilsier; 4) Det bør lages et opplegg for å fange opp de som av ulike årsaker ikke kan søke. Team Trafikk AS bør ha rutiner for å sende info / brev om søknadsfrist til de som evt. er langtidssykemeldte; 5) Team Trafikk AS er IA-bedrift og har gruppeledere. Det bør derfor være enkelt å få sendt info til de som er langtidssykemeldte.

 

Styret vedtok følgende: ”Under forutsetning av at arbeidsgiv­er sender melding om søknadsfrist til de som er langtidssykemeldte, går styret inn for at det er søknadsplikt og at de som ikke søker plasseres sist.”

 

Pengehåndtering – volds- og ranssituasjoner.

Styret har diskutert tiltak i flere møter høsten 2005 på grunnlag av ran av et av våre medlemmer på Buenget. Styret har blant annet diskutert at et kortsiktig arbeidsmiljøtiltak kan være å ikke kjøre helt fram til uopp­lyste endeholdeplasser på kveldstid av hensyn til trygghet og sikker­het for ansatte og for å unngå angst og sykdom. Alternativt bør det være 2 stk. ansatte på bussen på slike tidspunkt.

Andre tiltak styret har diskutert er at oppgradering av t-kort ikke må skje på bussen og at pengehåndtering på bussen må reverseres. Billetter / kort må kjøpes på steder utenom bussen. Gode erfaringer fra andre byer finnes om dette for å sikre de an­satte og for å sikre god og effektiv ruteregularitet. Et mottiltak kan være å kreve 5 minutter ekstra på hvert skift for å kunne levere inn penger. Styret mener det også er viktig at allianser må gjøres med andre fagforeninger i transportbransjen og med kommunen, jfr. vedtak om Transportplanmeldingen i bystyret 31.03.05. Vi vil også kontakte Handel og Kontor som har stilt krav om to på skift i butikker om kveld / natt.

Styret vedtok i møte 06.09.05 å ta saken tas opp på neste medlemsmøte 04.10.05 og i Arbeidsmiljøutvalg (AMU) møte 22.09.05.

 

AMU vedtok i møte 22.09.05: ”Bedriften må bidra til at mengder kontanter hos bussjåføren red­useres. Saken vil bli spesielt diskutert i neste BU-møte.”

Medlemsmøtet i BSF vedtok i møte 04.10.05:

”Med bakgrunn i overfall og ran den siste tiden krever Buss- og Sporveisbetjeningens Forening at Team Trafikk må sørge for at mengden kontanter hos buss sjåføren reduseres. 

Det betyr bl.a. at Team Trafikk ikke kan innføre et elektronisk kortsystem som baseres på oppgradering med kontant betaling hos sjåføren. Vi kan ikke godta en slik løsning som nærmest oppfordrer til nye ran. Dersom ingen praktiske løsninger er på plass før billettsystemet tas i bruk, ser vi oss tvunget til å nekte å fylle opp elektroniske kort på bussen. 

Som foreløpige tiltak mot flere ran og overfall krever vi følgende:

-        7 minutter ekstra på alle skift for daglig innlevering av oppgjør

-        ingen kjøring til uopplyste avsidesliggende endeholdeplasser på kveldstid – alternativt må det være to ansatte på bussen på slike turer

-        innlevering mellom hver tur på nattbussen”

 

På grunnlag av medlemsmøtevedtaket, sendte BSF 05.10.05 brev til Team Trafikk AS om tiltak mot overfall og ran. Saken er også tatt opp i forbindelse med kommende politiske behandling av Transportplan 2005-09 for Trondheim kommune.

 

Styret diskuterte saken i møte 18.10.05 og vil også følge den opp på følgende måte: 1) Innhente dokumentasjon fra ITF og systematisere opplysn­ingene i et kompendium for å vise til gode eksempler i andre byer hvor det ikke foregår pengehåndtering; 2) Følge saken opp overfor den nye samferdselskomitéen i Storting­et og den samferdselsministeren i den nye rød-grønne regjeringen; 3) innhente tall om kostnader vedrørende skade / sykdom som følge av ran / overfall.

 

Tariffavtalens bestemmelser om arbeid mellom deltskift.

BSF har bedt om et forhandlingsmøte med Team Trafikk AS for å få klarlagt en tolkning av be­stemm­elsen i tariffavtalen om arbeid mellom delt­skift. Best­emmelsen er helt klar etter BSFs mening, og for de som er i full stilling skal selv­føl­gelig over­tid betales. BSF vil om nødvendig ta en tvist på denne saken og har sjekket med Konserntillitsvalgt.

 

Hovedtariffoppgjøret 2006 – Behandling i BSF.

Styret behandlet i møte 06.09.05 Rundskriv nr. 12/05 fra Fagforbundet om Debattheftet 2006 foran tariffoppgjøret og brev fra Fagforbundet Sør-Trøndelag av 02.09.05. Fagforbundet har lagt opp til følgende prosess: 1) Aug­ust: Utsending av debatthefte; 2) September / oktober: Debatt i fagorganisasjonen; 3: Oktober / november: Tariffkonferanser i fylkene; 4) 28. november: Frist for oppsummering og prioriteringer fra tariffkonferansene. Fylkesstyret ba om at det i debatten ble satt ekstra fokus på følgende om­råder: 1) Forsøk med 6-timersdagen som intensjon i tariffavtalen; 2) Hel­tid / deltid; 3) Skift / turnus; 4) Fagstiger i lønnsrammesystemet; 5) Ansi­ennitetsstige 0 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10 år; 6) Minstelønn m/ 10 års ansi­enni­tet – nivå; 7) Sentral / lokal lønnsdannelse; 8) Individuell avlønning. Styret opprettet en tariffgruppe bestående av John-P. Denstad, Sverre Sundset, Børge Tingstad og Rune Straumann som la fram en innstilling overfor styret i møte 27. september.

Styret behandlet følgende forslag: Grunnlaget for forslagene nedenunder til krav til tariffoppgjøret 2006 er:

1)      BSFs krav til tariffoppgjøret 2004, vurdert i forhold til i hvilken grad disse kravene ble innfridd eller ikke.

2)      Brev av 02.09.05 fra Fagforbundet i Sør-Trøndelag.

3)      Fagforbundets debatthefte om tariffoppgjøret 2006.

Fagforbundet skal prinsipielt slåss mot dette slik at den solidariske fag­bevegelsens autoritet og samfunnsmessige rolle ikke undergraves.

 

Styret behandlet forslaget i møte 27.09.05. Her framkom det at kravet må ses i forhold til diskusjoner på Storbykonferansen, det må diskuteres forhold / retningslinjer knytta til lokale forhandlinger i Team Trafikk AS og det var usikkerhet om vi bør kreve at ansiennitetsstigen økes til 16 år.

Styret vedtok å legge forslag til krav med styrets kommentarer fram for medlemsmøtet 04.10.05. Medlemsmøtet sluttet seg i hovedsak til styrets forslag.  Se kravene annet sted i bladet.

 

Transportplan for Trondheim 2005 – 2009 – forslag fra fagbevegelsen.

Bystyret i Trondheim vedtok våren 2005 Transportplan­melding for Trondheim. Fagbevegelsen i Trondheim fikk gjennomslag for mange av sine forslag. LO i Trondheim vil følge opp arbeidet i samarbeid med fagforeninger som berøres av planen og inviterte derfor til en halvdagskon­feranse torsdag 6. oktober 2005. Målsettingen var å komme fram til omforente konkrete forslag til den transportplan for 2006-09 som bystyret skal behandle iløpet av de nærmeste måneder.

Styret vedtok i møte 06.09.05 å opprette en arbeidsgruppe i BSF bestående av Harald Sehm, Torbjørn Modig, Rol­and Knutsson, Mari-Ann Johansen og en representant fra Team Flexi. Harald Sehm ledet gruppa. Gruppa skulle jobbe fram forslag fra BSF i forkant av halvdagskonferansen.

 

”Sandefjordmodellen” – metode for mangfold på arbeidsplassen.

Styret har fått framlagt et oppslag i Sandefjord Blad 07.07.05 og hefte fra Fagforbundet om ”Sandefjordmodellen”. Prosjektet er utarbeidet av Fagforbundet Vestfold og har som målsetting å få spørsmål om minoritetsetnisk likestilling på dagsorden. Prosjektet har stor overfør­ingsverdi. Hoveddelen er en konkret undersøkelse blant ansatte med minoritetsteknisk bakgrunn som skal danne grunnlag for forslag til tiltak.

 

Styret har diskutert hvorvidt BSF skal ta ini­tiativ til å sette i gang et prosjekt blant egne medlemmer og / eller ta initi­ativ overfor Team Trafikk AS til å sette i gang et prosjekt i bedriften. Styret har vedtatt at det må jobbes med å snakke med medlemmer med minoritetsetnisk bakgrunn for å motivere de til å ta på seg styreverv eller andre verv.

 

Jernbanepersonalets bank og forsikring – medlemsskap for ansatte på Team Trafikk AS.

Styret diskuterte i møte 06.09.05 et brev fra Ole R. Rønningen, styreleder i Jernbanepers­onalets bank og forsikring. Styret ble orientert om status etter konsernstyre­møtets behandling 29.08.05. Det var på det tidspunkt gitt et uklart svar, men det var en åpning for at vi kunne bli medlemmer. Styret vedtok å ta saken opp på førstkommende medlemsmøte.

 

Storbykonferansen 23. – 25. september 2005 i Fredrikstad.

Styret diskuterte i møte 06.09.05 foreløpig program for Storbykonferansen 2005. Dette omfattet: 1) Globalisering / strukturendring i bransjen; 2) Vern av kollektivtrans­portens ansatte mot vold og trusler; 3) LO kongressens vedtak om orga­nisa­sjonstilhørighet; 4) Organisasjonsproblematikken sett ovenfra og nedenfra; 5) Vår framtidige modell; 6) Valg 2005; 7) Rapport fra byene; 8) ITFs aksjonsuke. Styret vedtok at Ole R. Berg, Børge Tingstad og Harald Sehm skulle delta fra BSF og at Bård Langørgen skulle forespørres. I tillegg til overnevnte punkter ble svenske erfaringer om bransjeavtale og organiseringen av bussjåfører i Sverige og strategi og krav foran tariffoppgjøret 2006 diskutert. Det er laget et referat fra Storbykonferansen men styrets oppsummering av dette i møte 18.10.05 ble utsatt. Se referatet  annet sted i bladet.

 

Valg av fylkesrepresentant til LOs representantskap.

Fra Sør-Trøndelag fylke skal det velges 1 representant og 1 vararepresentant. Styret behandlet i møte 06.09.05 brev av 05.07.05 fra LOs distriktskontor Sør-Trøndelag. Styret vedtok å foreslå John-P. Denstad som representant og Heidi Larsen fra Trondheim Handel og Kontor som vararepresentant.

 

Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) – tilbud om medlemsskap og videreutvikling av Folkets Hus – ansvarlig lån.

BSF har fått invitasjon til å bli med i AØF og i brev av 06.09.05 en fore­spørsel om å yte et ansvarlig lån vedrørende videreutvik­ling av Folkets Hus. John-P. Denstad deltok fra BSF som observatører på AØFs årsmøte 13. juni 2005.

 

Styret diskuterte saken om evt. medlems­skap i AØF og bidrag med ansvarlig lån til videreut­vikling av Folkets Hus i møte 18.10.05. Vedtak i saken ble gjort på grunnlag av blant annet følgende forhold: 1) Medlemsskap i AØF koster kr. 2,50 pr. medlem pr. år; 2) Det er liten risiko i å yte et ansvarlig lån. Egenkapitalen (eien­deler ÷ gjeld) er på ca. 70 millioner kroner. Betingelsene er gode m/ mini­mum 5 % rente, gode møteromsleierabatter og favørkort for medlemm­ene; 3) Det er viktig m/et eget hus som fagbevegelsen eier og styrer, jfr. histo­riske erfaringer hvor fagbevegelsen ble nekta tilgang på møtelokaler.

Styret vedtok i møte 18.10.05:  ”BSF meldes inn i AØF. Et ansvarlig lån ytes. Leder og kasserer vur­derer størrelsen på dette og endelig vedtak om lånets størrelse gjøres i neste styremøte.”

 

Stortingsvalget 2005 – Fagbevegelsens arbeid for ny kurs.

Styret fikk i møte en uke før valget framlagt følgende: 1) Brosjyre fra LO i Trondheim og LO Kommune Trondheim – 7 gode grunner for å stemme for ny kurs; 2) Kampen for en styrket Arbeidsmiljølov - Tabell med partienes svar på 14 krav stilt av fagbevegelsen i Sør-Trøndelag foran Stortingsvalget 2005; 3) Trondheimsmanifestet 2005 - Tabell med partienes svar på 35 krav stilt av LO i Trondheim og LO Kommune Trondheim foran Stortingsvalget 2005.

 

Styret diskuterte tiltak for å mobilisere med­lemmene til å slutte opp om fagbevegelsens arbeid for ny kurs – bruk stemmeretten. 1) Det er viktig å mobilisere folk til å bruke stemmeretten – viktig å bruke kantina til å skape diskusjoner; 2) Det er viktig å påpeke at politikk virker inn på alt og at de som ikke vil stemme i praksis da støtter det flertallet som får makta etter valget. I 1993 var det 400 stemmer i Sør-Trøndelag som ga borgerlig flertall; 3) Det er viktig å klargjøre politikken til de rødgrønne i forhold til skrem­selspropaganda fra bl. a. Lars Sponheim om ”RV-kommunisme”; 4) Medlemsbladet forrut for valget vil inneholde opplysninger og informasjon fra LO og Fagforbundet; 5) SMS vil bli sendt til alle medlemmene om muligheten med å kunne forhåndsstemme på bibliotekfilialene; 6) Samling i Trøndelag Teater 6. september i regi av fagforeningene i Fagforbundet i Trondheim; 7) Felles valgvake i Folkets Hus 12. sept. Fra kl. 18.00 i regi av fagforeningene i Fagforbundet i Trondheim.

 

Søknader om økonomisk bevilgning.

Styret har ikke behandlet noen saker om økonomisk bevilgning.

 

Andre saker

Styret har behandlet: Styremøte i Team Trafikk AS 8. september 2005; Oppbygging og innhold i lønnsslipp og feriepengeberegninger; Omorganisering i Klargjøringshallen; Ferieavvikling 2006; Forhandlinger Trondheim Kommune og Team Trafikk AS – kvalitetskontrakt; Fagforbundet – kurs fase 2; NAVO kurs 15. – 16. nov. 2005 om lover og avtaler – Stjørdal; Bærbar framviser for data- og videoframføringer; Kollektivkampanjen – Grønn trafikkuke – lørdag 17. september 2005 i Trondheim; ULIK – Fagforbundets ungdomskampanje mot fordommer; Kvinner på tvers konferanse 24. – 25. september 2005 i Oslo; Reise for asylsøkere – fotball turnering. Styret har også behandlet eventuelt- og orienteringssaker som ikke nevnes her. Disse framgår i protokoller på foreningskontoret.