Harde angrep på opparbeidede rettigheter

 

Dette året har startet med en offensiv fra sterke krefter for å rasere deler av velferdsstaten, som fagbevegelsen har bygget opp gjennom mer enn 100 år. Det viktigste nå er forslagene fra Pensjonskommisjonen, som jeg oppfatter som et angrep på selve grunnpilaren i velferdssamfunnet, nemlig Folketrygden. Her er det mye komplisert stoff, men det vi står igjen med er et forslag som vil gi mindre pensjon til de som trenger å gå av før 67 år, mindre til de med lave og midlere inntekter og mer pensjon til de som har høyere inntekter. (Se egen artikkel annet sted i bladet.)

Det blir den viktigste kampen i året som kommer. Vår pensjonsordning vil også bli ødelagt, dersom pensjonskommisjonen får sin vilje. Enten ved at pensjonen blir lavere, eller ved at vi må betale mer for den.

 

Ny avtale om helligdager

Vi har inngått en ny avtale med bedriften om fri på bevegelige helligdager. Hensikten er å få forutsigbarhet for sjåførene, slik at det blir mulig å planlegg påskeferie eller juleferie. Den nye avtalen deler sjåførene i to grupper, slik at du enten har fri julehelga eller påska. Og dette vet du nå for mange år fremover. Avtalen gjelder fast  ansatte sjåfører med mer enn 50% stilling. Vi har også fått inn begrensninger i helligdagskjøring for de som har 37,5 t/uke. Disse skal skjermes så langt som mulig. De som går på rene deltskift-turnuser skal ikke kjøre på bevegelige helligdager, med unntak av 17. mai. Påskeaften er lagt inn i avtalen, selv om den ikke er helligdag, for å få sammenhengende fri i påska.

 

Handlingsplan for 2004.

Styret har gått gjennom året 2003 og satt opp planer for 2004. Vi beholder målsettingene som vi hadde i fjor, med noen presiseringer.

1.     Bedre lønn for alle medlemmer

2.    Opprettholde og bedre rettighetene til medlemmene og fore­ninga

3.    Bedre arbeidsmiljø og trivsel for alle

4.    Opprettholde og styrke foreninga

5.    Øke yrkesstoltheten og miljøbevisstheten blant medlemmene

6.    Bedre rammevilkår for kollektivtrafikken

 

Ta med tillitsvalgt!

Den senere tiden har flere medlemmer vært utsatt for sivil kontroll på bussen. På bakgrunn av denne kontrollen kan du da bli kalt inn til en samtale om eventuelle uregelmessigheter. Selv om du ikke har gjort noe galt, er det lurt å ta med seg en tillitsvalgt når du blir kalt inn. Vi har tross alt erfaring fra lignende saker, og det er også greit å ha et vitne til hva som blir sagt. Du har krav på å bli informert om din rett til å ta med deg en tillitsvalgt, når du kalles inn for å avklare ev. uregelmessigheter. Du har også rett til å vite hva saken dreier seg om når du kalles inn.

En annen sak er at vi slett ikke ønsker disse sivile kontrollene, men bedriften pukker på sin rett til å gjennomføre disse. Vi mener at flere kontroller med våre egne kontrollører, både er bedre og mer effektivt for alle parter.

Uansett så er det en sak som alle må være nøye med, og det er å sørge for at passasjerene får med seg billetten de har betalt for. Det er slike uregelmessigheter de sivile kontrollørene først og fremst henger seg opp i. Det er en del av jobben å sørge for at kunden får med seg kvittering (billett) når han/hun har betalt. Vær oppmerksom på at de sivile kontrollørene bevisst unnlater å ta med seg billetten når de betaler. Dette er en praksis vi slett ikke vil ha.

 

Sparken for ingen ting?

Når det er sagt, så vil jeg gjerne presisere at det ikke er sant, som noen sier på kantina, at du får sparken for filleting. Vi kjenner lover og regler ganske godt, og det samme gjør bedriften, så ingen får sparken på Team Trafikk uten å få sin sak vurdert juridisk. Jeg kan røpe at vi har forhindret mange oppsigelser gjennom årene ved å ta tak i sakene straks de dukker opp, og vi har løst mange saker lokalt, som kunne endt i retten, dersom tillitsvalgte ikke hadde gjort jobben sin. Bedriften er heller ikke interessert i å havne i retten med en sak de ikke kan bevise. Det skal gangsk grove overtramp til, for eksempel tyveri/underslag, før du får sparken. Og slike saker verken vil eller kan vi, som tillitsvalgte, forsvare. Jeg blir litt forbanna når noen påstår at mine medlemmer kan få sparken for nesten ingen ting. Det betyr da at jeg som Hovedtillitsvalgt, og andre tillitsvalgte, ikke gjør jobben vår. Og det vil vi ha oss frabedt!

 

Fremkommelighet i trafikken

Vi har startet det nye året med å ta opp diverse problemområder med både Trondheim Kommune (Byltviklingskomiteen) og Statens Vegvesen. Vi ser noen positive tegn her og håper det skal føre til forbedringer i sjåførenes hverdag etter hvert. Men ting tar tid, og det vil nok fortsatt være hindringer både politisk og økonomisk som vi må sloss med. Men vi har i alle fall fått en god dialog med disse etatene, og vil fortasatt bruke mye krefter på å påvirke disse som virkelig kan gjøre noe for oss.  Se HVOs artikkel for mer info om dette emnet.

 

ORB

TILBAKE