Strategiske (langsiktige) hovedområder og  målsettinger:

 

 

·           Lønn

 

Mål:                Lønna opp til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn

 

Strategi:         Samarbeide med andre forbund om lønnsoppgjørene

                        Synliggjøre lav lønn –stort ansvar

                        Øke bevilgningene til kollektivtransporten gjennom politisk påvirkning

                        Utvikle lokale avtaler

                        Få bort Frontfagmodellen

 

Mål:                Gjenopprette 66% brutto ytelsesbasert pensjon for alle

 

Strategi:         Tilbake i kommunal eie gjennom politisk påvirkning

                        Bruke tariffoppgjørene

                       

 

·           Arbeidsmiljø

 

Mål:                Det normale skal være at medlemmer kan stå i arbeid til pensjonsalder

 

Strategi:         Få pengene bort fra vogna gjennom et nytt betalingssystem

                        Turnusforbedringer

                        Bedre forholdene i trafikken gjennom arbeidet med Transportplan for Trondheim

                        Flere resurser til vognvedlikehold og klargjøring

 

 

·           Arbeidstid:

 

Mål:                6-timers dag/30 timers arbeidsuke med full lønnskompensasjon

 

Strategi:         Synliggjøre virkninger gjennom prøveordninger 

Politisk påvirkning

Bruke lønnsoppgjørene

 

 

·           Rammevilkår

 

Mål:                Stopp i all bruk av anbud i kollektivtrafikken i Norge

 

Strategi:         Politisk påvirkning

                        Samarbeide med andre bl.a miljøbevegelsen

                        Felles tariffavtale i hele bransjen

 

Mål:                TT tilbake til kommunal eie

 

Strategi:         Politisk påvirkning 

 

 

Foreningsutvikling:

 

Mål:                BSF som eneste fagforening på TT

 

Strategi:         Systematisk vervearbeid som hovedoppgave – for alle - alltid

            Skolere og engasjere mange medlemmer

            Få frem bedre det vi gjør og oppnår