Kjøretider

Saken ble behandlet på medlemsmøtet den 4. mars. Hovedproblemet har vært og er linje 9, som ble satt opp med alt for knapp kjøretid på den nye rutetabellen. Også linje 5 fikk en justering av kjøretid på Byåsensida som ikke falt helt heldig ut. Begge sakene har skapt stor frustrasjon blant de medlemmene som kjører på disse linjene. Både planavdelinga og undertegnede må ta noe av skylda for disse fadesene.

 

Vi må bare erkjenne at vi ikke så konsekvensene av ruteoppsettet på linje 9, da planene ble presentert. I ettertid er det nå prøvd å bøte på feilen ved å sette inn ass. vogner i begge retninger. Vi får tilbakemelding om at dette hjelper noe, men ikke nok. Vi er lovt at linje 9 skal få vesentlig bedre kjøretid fra neste turnusordning. Klarer dere å holde ut til da? Problemet for bedriften er selvsagt at en omlegging av kjøretider nå, vil medføre en total turnusendring, noe som er både arbeidskrevende og dyrt. Saken blir tatt opp på neste medlemsmøte også.

Når det gjelder linje 5 har vi ikke fått til noen avlastende tiltak. Her må undertegnede også ta litt av skylda. Vi prøvde å få bedriften med på en økning av kjøretida, fordi vi mente det ble for lite tid igjen på endeholdeplassen til pause mellom turene. Dette gikk ikke bedriften med på, så vi ble enig om å flytte på noen (5) minutter, for å sikre at alle fikk ut å strekke på beina en gang på runden i alle fall. Men dette slo nok ut mer enn vi hadde trodd, og fører til en del forsinkelser på Byåsen sida. Dette vil også bli rettet opp fra neste turnusendring, men vi har ikke fått til noen avlastning på denne linja. Men husk nå på i alle fall å skrive overtid (1/2 time) de gangene du blir forsinket inn til pause eller avløsning. Så skal vi love å ta flere med på råd neste gang ruter skal endres, slik at vi ikke gjør samme feilen en gang til. Sorry folkens!

 

Avsovning og trekk i lønn

Sovne av er noe man ikke skal gjøre. Men det er nå engang slik at noen av oss gjør det av og til allikevel. Og da er reglene klare; møter du ikke på jobb til rett tid blir du trukket i lønn. Minimumstrekk er for tiden ½ time. Det betyr at dersom du kommer 5 minutter for sent, og kanskje allikevel kan rekke første turen, blir du trukket ½ time. Men blir du trukket ½ time i lønn, så kan heller ingen forlange at du jobber den ½ timen.  Ingen betaling – intet arbeid. Så neste gang du kommer litt sent, så bør du sette deg ned i den ½ timen du blir trukket for, hvis ikke trafikkleder kan gi deg garanti på at du ikke blir trukket i lønn når du rekker avgangen. Men viktigst av alt; Sovner du av, så ring å gi beskjed når du kan komme så fort du kan. Det vil gjøre trafikklederens hverdag litt enklere. Husk at det ikke er trafikklederne som lager reglene her på huset.

 

 

TILBAKE