høyre klikk og

åpne i nytt vindu

 

Lønnsansiennitet for sjåfører

Bevegelige helgedager dager

Ansiennitet ved skifte av jobb internt

Avtale om overskuddsdeling

Erstatning for briller ødelagt i tjeneste

Ansettelse, oppsigelse og avskjed i TT.

Arbeidsreglement for Team Trafikk AS

Overvåkningskamera i buss.

Retningslinjer for bruk av overtid

Retningslinjer for bruk av timebank

Rutiner ved pengeavvik

Attføring

Erkjentlighetsgaver

Nattbuss-kjøring

Retningslinjer for videosystem

Stasjoneringssted