Medlemsmøte i

 

Fagforbundet

Buss- og Sporveisbetjeningens Forening

 Tirsdag 9. november kl. 18.30

Kantina Sorgenfri

Saker:
1. Kampen om uførepensjonen.
Hva skjer? Hvordan blir ny uførepensjon seende ut? Kampen om uførepensjonen
skjer nå. Regjeringa skal legge frem et forslag før jul. 60-70% av våre
medlemmer går av med uførepensjon før de når pensjonsalder. Det betyr at
denne kampen er viktigere enn AFP kampen.  Vi må presse LO og Fagforbundet
til å sloss for å bevare dagens uførepensjon, og om nødvendig aksjonere mot
forslaget som legges frem. Forslag til vedtak legges frem på møtet.


2. Eventuelt

Møtet avsluttes seinest kl. 20.30


Enkel servering!

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Ole R. Berg
Leder
Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening
Postboks 2912 Sluppen
7438 Trondheim

 

Vel møtt!

Styret