Bærebjelker .        Hovedmål .        Styret i BSF.    Kjøp og salg

BSF kvalitet         Kompl.liste tillitsvalgte

Årsmøte 2002.        Årsmelding 2003 - 2004                årsmøte 2005

Årsmelding 2005/Jan 2006    Årsberetninga for 2006   

Årsmelding 2007     Årsmelding 2008     Årsmelding 2009

Verneombudene

 

Vi har medlemmer av alle politiske avskygninger, mange

     forskjellige livssyn og flere nasjonaliteter.

 

  Foreningen er åpen for alle som godtar vedtektene til  

     Fagforbundet.

 

Følgende land/kulturer er representert i vår fagforening:

 

           

    Albania                          Uganda                                 Burundi             Irak

 

     

Turkia                   Sverige                   Sri Lanka                Norge                        Tunisia

 

 

              

Kurdistan                    Iran                                  Finland                Somalia

 

     

Chile                    Danmark            Afganistan                         Bosnia-Hersegovina

 

Vi ser gjerne at medlemmer og andre som vil kontakte oss bruker Internett.

Send oss din E-postadresse og andre meldinger som kan være av interesse.
                Innlegg eller kommentarer til vårt medlemsblad , hjemmeside tar vi f.eks. gjerne imot.

Vår E-postadresse er:

  mailto:buss@broadpark.no