En multi-etnisk fagforening

Vi i styret er etter hvert blitt klar over at foreninga er blitt en fagforening med medlemmer fra andre kulturer og med ulik etnisk bakgrunn. Men dette gjenspeiler seg ikke i våre publikasjoner og i den informasjonen vi gir til medlemmene. Vi er opptatt av å bevare enheten og samholdet i foreninga selv om vi er blitt flerkulturell som det heter. Dette betyr at vi må motvirke holdninger som er negative overfor medlemmer med annen hudfarge, religion og kultur enn den flertallet har. Vi trenger derfor forslag og innspill på hvordan dette kan gjøres. Vi ønsker bl.a. å synliggjøre dette mangfoldet i Frontruta og i annen informasjon som vi gir ut. Kom med forslag.

 

En spesiell utfordring til våre medlemmer som ikke er etniske nordmenn: Hvordan vil dere at foreninga skal fremstå? Hvilke behov har dere? Hva skal vi gjøre for at alle skal føle seg som likeverdige medlemmer? Foregår det mobbing og trakkasering på jobben? Hvordan skal vi motvirke dette? 

 

Vi sitter med en følelse av at fremmedfrykten i Norge har økt etter 11. september og etter slike saker som ”æresdrapet” i Sverige. Hvis dette kommer til uttrykk i form av motsetninger mellom  våre medlemmer så er det en trussel mot enheten og styrken i fagforeninga. Og det har vi ikke råd til. Så enkelt er det.

Ole R. Berg

TILBAKE