Nye avtaler

 

Foreningen har nylig forhandlet frem to nye avtaler som vil få betydning for mange medlemmer. Ny uniformsavtale og en ny avtale om lønnsansiennitet.

 

Uniformsavtalen

Denne er endret etter ønske fra TT, som en del av innføringen av nye uniformer. Den nye avtalen har alle fått utdelt, og den er ikke særlig mye forandret fra den gamle. Stort sett samme opptjeningsregler, noen nye uniformseffekter og litt mer firkantede regler for bestilling og uttak av uniform. Dette siste er for å rasjonalisere resursbruken for bedriften, og det vil bli praktisert liberalt i en overgangsperiode. Med tiden tror jeg ikke det vil føre til noen problemer. Dessuten er bedriften innstilt på at alle skal være skikkelig uniformert, så det blir nok rom for å sikre dette.

 

Tolkningen av slipsbruken skapte noe debatt har jeg registrert. Dette er nå avklart og vi presiserer at bruk av slips er det normale. I sommerperioden kan du kaste slipset på varme dager, men det krever kortarmet skjorte eller oppbrette armer, og ingen uniformsplagg utenpå skjorta.  Dette kan virke litt firkantet, men vi må opprettholde en viss stil når vi først skal ha uniform. Husk også påbudet om sorte sko/sansaler og sorte strømper.

 

Lønnsansiennitet for sjåfører

Her har vi fått en avtale som er endret ganske mye i forhold til den vi har i dag. Den viktigste endringen er at all yrkespraksis fra service og omsorgsyrker og annen relevant tjenesteyting godskrives år for år. Det betyr at all yrkespraksis som omfatter kundebehandling, service eller omsorg får du godkjent som lønnsansiennitet. Dette kommer i tilegg til bestemmelsen om at yrkeserfaring som såfør gir lønnsansiennitet. Årsaken til at serviceyrker nå likestilles med sjåføryrkene er selvsagt at Team først og fremst nå regner seg som en servicebedrift, ikke en transportbedrift. Dette er positivt for mange av våre medlemmer som kommer fra andre yrker, og vil føre til en oppjustering av lønna til en del.

 

En annen forbedring er at annen yrkespraksis (dvs. ikke serviceyrker) og omsorg i hjemmet godkjennes som lønnsansiennitet. Men her godskrives 3 års praksis med ett års lønnsansiennitet, med maksimum 9 år som tellende. Det betyr at for eksempel en hjemmeværende med omsorg for egne barn i 9 år, vil få godkjent 3 års lønnsansiennitet. 

 

Denne ordningen iverksettes fra 01.01.04. Så da må alle dere som tror dere vil komme inn under de nye reglene sjekke at dere har levert dokumentasjon på all praksis som dere har, og kontakte bussdriftavdelinga for å få justert lønnsplasseringa deres. 

 

Veskeoppgjør for 2002

Etter årsskiftet fikk alle en avregning av veskeoppgjørene for 2002. Dvs. du fikk beskjed om du hadde pluss eller minus på kontoen din. De som hadde minus fikk beskjed om å betale inn snarest, mens for de som hadde en positiv saldo gikk det ikke like greit. Her var kravet at du måtte dokumentere ved hjelp av kvitteringer hva du hadde betalt inn. Dette var et merkelig krav, tatt i betraktning av at en i avdelingsledelsen hadde stått på vårt medlemsmøte og sagt at kvitteringer kunne kastes etter kort tid.  Vi tok opp dette, men fikk ikke særlig gehør.

 

Først da vi etter råd fra vår advokat krevde forhandlinger om saken skjedd det noe. Advokaten til NKF ville gjerne forfølge denne saken i rettsvesenet. Imidlertid ble vi enige med bedriften om at alle som hadde positiv saldo pr. 31.12.02 skulle få brev om at de kunne få gjort opp sine saker ved å kontakte servicekontoret. Vi ønsker jo alltid å løse sakene på bedriften, dersom det lar seg gjøre, fordi rettsvesenet er en dyr og tung måte å løse problemer på. Vi viste altså smidighet overfor bedriften i denne saken, og etter dette har jeg ikke hørt om noen problemer. Jeg håper at alle nå har fått utbetalt eventuelle pluss-saldoer. Er det noen som fremdeles føler seg feil behandlet vil jeg ha gjerne ha beskjed.

 

BSF i Dr. gt.

Vi har lenge planlagt å få til en fast ordning der noen tillitsvalgte er til stede på bestemte tider på kantina i Dr. gt. Årsaken til dette er selvsagt at både Hovedtillitsvalgt og Hovedverneombud nå er plassert på Sorgenfri, og derfor kan kontakten med medlemmer som stort sett går på turnus i Dr. gt. bli litt svekket. Vi håper å rette noe på dette gjennom å være tilstede fast på BSF-bordet i Dr. gt. Denne ordningen har nå kommet i gang, og hver onsdag (ca. fra 09.00 til 11.00) vil noen tillitsvalgte være å treffe i Dr. gt. Hovedtillitsvalgt vil også prøve å ta sin tørn, slik at du kan gi litt ris eller ros etter behov. Det er jo slik at det er lettere å si fra på kantina enn i et medlemsmøte, og det tar vi nå konsekvensen av. De tillitsvalgte som stiller opp i Dr. gt. vil ha med seg avtaler og annen informasjon som kan være nyttig for deg. Bruk oss!

 

 

 

TILBAKE