5/12-03

Foreningens leder

Tøffe tider

Av Ole R. Berg

2004 ser ut til å bli et vanskelig år for Team Trafikk. Vi sliter fremdeles med å få driften til å gå bra. Det er mange årsaker til dette. Stort sykefravær, høy turnover, gammel og sliten vognpark osv. Verden utenfor gjør det heller ikke lettere for oss. Regjeringens forslag om moms på våre tjenester gir negativt utslag for oss. Bergninger bedriften har gjennomført viser at vi taper omtrent 1 mill. kr. på dette forslaget. Flaskehalser i byen og lite nye passasjerer bidrar heller ikke til å bedre situasjonen. Men det finnes masse muligheter til å gjøre noe ut av dette selskapet. Vi er faktisk bedre til å drive kollektivtransport enn vi selv tror. Brukerundersøkelser viser at vi er blant de beste selskapene i landet. Vi har også masse folk med mye kunnskaper og erfaring. Det vi mangler er først g fremst troen på at vi kan gjøre en enda bedre jobb. Troen på at vi, hver enkelt av oss gjør en god og viktig jobb. Tillitsvalgte og ledelsen har nå i to dager diskutert og analysert situasjonen grundig. Vi har kommet til at mulighetene til å få gode resultater, også økonomisk, er tilstede. Det vi trenger er å finne tiltak som motiverer den enkelte til å gjøre så godt vi kan. Det blir utfordringen frem mot årsskiftet.

 

Ferien 2004

I fjor fikk Team store problemer med å opprettholde driften i ferieperioden. Dette tror vi ”noen” har lært litt av, slik at ferieavviklingen kan gjennomføres litt smidigere enn i fjor.  Det er faktisk både selskapet og ansatte tjent med. Vi kommer tilbake med mer opplysninger når dette er diskutert grundigere med ledelsen.

 

Fagforeninga vokser

Vi er inne i en flott utvikling når det gjelder medlemmer (se tabell annet sted i bladet). Men ennå kan vi bli bedre. Det som er viktig er at alle medlemmer tar ansvar for å ta godt i mot alle nye kolleger. Sørg for at de føler seg velkommen i Team og fortell hvor du er organisert. Dere som treffer nye kolleger på kantina, hvilebua eller andre steder, er vår viktigste resurs i arbeidet med å få flest mulig medlemmer. Vi har også noen vervepremier på kontoret til deg som overbeviser en kollega om at det smart å være medlem i BSF. Det er også viktig for fagforeninga at flest mulig bruker vår pin eller slipsnål. Disse merkene er det fullt lovlig å bruke på uniformen, og de er viktige for å skape samhold, fellesskap og tilhørighet.

 

Kantina

Først en takk til alle som har svart på spørreundersøkelsen. Resultatet er ikke klart når dette skrives. En takk også til markedsavdelinga som tar hånd om undersøkelsen og resultatene. Det blir en utfordring for styret i kantina og de ansatte der å gjøre mest mulig ut av de svarene som kommer frem. Målet er selvsagt at vi skal tilpasse oss best mulig de ønsker og behov ansatte på Team gir uttrykk for. Det er vel det som kalles markedstilpassning. Men uansett så er vår kundegruppe begrenset. Det kun vi som jobber i Team som avgjør om kantina skal bestå og være en viktig del av det sosiale livet i bedriften. Dersom mange nok mener at den er viktig, skal vi greie å beholde og ev. utvide tilbudet. Dersom mange velger å kjøpe sin mat andre steder blir vi fort stående med kun et par spiserom. Det er altså opp til hver enkelt av oss hvordan utviklingen blir.

 

Fagforbundet avdeling 047 –

Buss- og Sporveisbetjeningens Forening

 

Dette er nå foreningens ”nye” navn etter årsmøtet den 27. august 2003. Det var et ekstraordinært årsmøte for å formeldt overføre fagforeninga til det nye forbundet. Det nye forbundet ble dannet i sommer , etter en sammenslåing av Norsk Kommuneforbund ( som var vårt gamle forbund) og Norsk Helse- og Sosialforbund. Det nye Fagforbundet er Norges desidertstørste forbund, med ca. 290 000 medlemmer, og vi er fortsatt med i LO (Landsorganisasjonen i Norge).

For oss vil ikke etableringen av det nye forbundet få noen store konsekvenser. Derfor ser jeg heller ikke noen grunn til å ta opp spørsmålet om organisasjonstilknytning nå. Dersom det blir etablert et stort samferdselsforbund eller et serviceforbund, må vi ta en diskusjon på om det kan være et alternativ for oss. Men i dag er det ingen av de små LO forbundene som virker særlig attraktive.

 

NAVO

Fra 1. april 2004 har bedriften vedtatt å melde seg inn en annen arbeidsgiverorganisasjon, NAVO. Det vil bety at vi skifter tariffavtale og går over til Nettbuss –avtalen. Den er ikke så mye forskjellig fra den vi har i dag. Vi kommer tilbake med informasjon om endringene når det nærmer seg. Overgangen til NAVO vil ha en positiv effekt for oss, og det er at vi (Fagforbundet) kan forhandle og tviste saker på tariffen selv, uten å måtte gå via Transportarbeiderforbundet, slik vi gjør i dag. Det vil bety at sakene vil bli avklart raskere.

 

Nye ansiennitetsregler

Vi har forhandlet frem en ny avtale om godkjenning av lønnsansiennitet, som gjelder fra 1. januar 2004. Den gir full uttelling for all yrkespraksis fra kundebehandling i service – og omsorgsyrker ,i tillegg til all sjåførpraksis som selvsagt gir full uttelling som før. Dessuten får du nå godkjent annen yrkespraksis og omsorgsarbeid i hjemmet som lønnsansiennitet, men bare med 1/3 del. Dvs. At du får godkjent ett år for hvert tredje du har jobbet i andre yrker. Så dere som ikke har topp ansiennitet i dag, må sjekk om dere kommer inn under disse nye bestemmelsene.  

 

 Nye frikortbestemmelser

Fra 1. januar 2004 vil bedriften ta i bruk bestemmelsene i Nettbuss om frikort. Den sier at fast ansatte og ektefeller og barn under 17 år reiser fritt med bedriftens busser, slik som i dag, dvs. Team Trafikk . Dette gjelder også midlertidig ansatte. Samme regler også for pensjonister. Når det gjelder arbeidsreiser så kan ansatte reise fritt på alle Nettbuss sine ruter. I tillegg vedtok styret i Team i forrige uke at reglene om arbeidsreiser også gjelder undertransportører, som for eksempel i Klæbu.  Det samme styremøte vedtok å oppheve den ordningen vi har hatt for fast ansatte til å reise fritt på alle ruter i det gamle Team konsernet.  Vi får komme tilbake til forbedringer i frikortavtalen når vi kommer til tariffoppgjøret i 2004.

 

TILBAKE