Avtale om overskuddsdeling

 

Av Ole R. Berg

 

Vi har nå inngått en avtale med bedriften om deling av eventuelt overskudd ut over det budsjetterte driftsoverskuddet. Dersom vi kommer bedre ut enn budsjettet for 2004, vil ½ parten av det overskytende deles på alle ansatte og den andre ½ parten tilfaller bedriften. Vær oppmerksom på at eventuelt overskudd fordeles i forhold til hvor mye du er på jobb, men selvsagt ikke over 100% stilling. 

Dette er noe vi har jobbet med en stund, som en av de få måtene vi lokalt kan få noe ekstra i lønningsposen. Men det krever selvsagt en viss innsats dersom vi skal få noe ut av dette. Det krever at alle gjør så godt de kan i sine respektive jobber, både de som skal legge til rette og de som skal utføre jobben. Dvs. at ledelsens planlegging og administrering av bedriften er like viktig som hvordan vi på gulvet utfører jobben. Jeg har tro på at dersom alle gjør sin del av jobben, så skal det gå an å få dette selskapet til å gå rundt. Og de fleste av oss er interessert i at bedriften går med overskudd både i 2004 og årene fremover.

Det som blir viktig er at hele bedriften holder fokus på de sentrale områdene som kan gi mer inntekter og mindre kostnader. Det vil si at alle tiltak som gjennomføres må vurderes opp mot hvordan de vil virke inn på sykefravær, turnover, kundebehandling, vedlikehold og dieselforbruk, som er de områdene der det er viktigst å gjøre noe med. Vi har sagt at våre medlemmer skal gjøre så godt de kan, men at det krever at ting blir lagt til rette for at alle kan gjøre en god jobb. Vi tror at de aller fleste i utgangspunktet vil gjøre jobben sin så godt som mulig, så det handler om å motivere, kommunisere og legge til rette slik at alle får lyst til å gjøre dette hver dag.  Og det er at ansvar som ikke bare ligger på ledelsen. Det handler mye om hvordan vi alle behandler og snakker til hverandre på jobben.  De som har lang erfaring må dele sine erfaringer med de som er ferske, de som er flinke må hjelpe de som er mindre flinke og de som trenger mer opplæring/kompetanse må få det. 2004  blir uansett et spennende år for Team Trafikk og dets ansatte.

Jeg vil med dette ønske alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.