Sykefravær

Internt i bedriften er det nå satt i gang et nytt sykefraværsprosjekt. Å nei, vil noen si, ikke enda en gang! Denne gangen er det styret i Team som har bedt om at det settes i gang konkrete tiltak for å få ned fraværet. En gruppe der bl. a. Hovedverneombudet og Hovedtillitsvalgt er med, har fått ansvaret for å komme med konkrete tiltak, både på kort og lang sikt. Vi har igjen trekt inn andre ansatte på forskjellig nivå, for å få gode forslag. Hva som kommer ut av dette er ikke godt å vite, men vi har fått en mulighet til å fremme våre forslag, og den skal vi benytte. Så vil det bli opp til styret i Team å avgjøre va som kan settes i verk.

 

TILBAKE