Gratulerer med valget!

Nå begynner arbeidet.

 

Av Foreningens leder Ole R. Berg

 

Så fikk vi da en ny regjering som mange av oss håpet på. En takk til alle dere som har deltatt  og gjort en innsats i valgkampen. Det er lenge siden fagbevegelsen og Buss- og Sporveisbetjeningens Forening har engasjert seg så mye i en valgkamp, men nå følte vi at det måtte til. Hadde vi fått 4 år til med Høyrestyre, ville mye av grunnlaget for velferdsstaten vært ødelagt. For ikke å snakke om at våre opparbeidede lover og rettigheter gjennom mange år ville smuldre opp bl.a Arbeidsmiljøloven.

 

Forventninger.

Så forventningene til den nye regjeringen er stor rundt om kring. Jeg vil nok mane til noe forsiktighet, skeptiker som jeg er. Vi får nok ingen revolusjon, men et kursskifte i riktig retning, må vi kunne forvente. Men det krever at vi i fagbevegelsen holder øynene åpne og sørger for nok press mot regjeringen i våre viktige saker.

For oss blir hovedoppgaven å få stoppet bruken av anbud i kollketivtrafikken. Her fikk vi ikke klare lovnader fra andre en SV i valgkampen, men det betyr ikke at de to andre ikke lar seg påvirke. I regeringserklæringen ( se annet sted i bladet) står det om kollektivtrafikk at man skal skaffe seg bedre kunnskap  om anbudsutsetting av kollektivtrafikken og at regjeringen vurderer å gå i dialog med fylkene om en anbudspause. Vi skal sørge for at temaet holdes varmt i enhver anledning, og gjøre vårt til at regjeringen får den nødvendige kunnskap om problemene som anbud skaper.

 

Tyveri fra veska

Vi har nå heldigvis fått en løsning på de sakene om tyveri fra veska som to av våre medlemmer har slitt med i lang tid. Den ene er over ett år gammel, så noen ganger må man være utrolig tålmodig.  Men nå er sakene løst til medlemmenes  tilfredshet.  Men bedriften understreker at dette er spesielle tilfeller, så de står fremdeles på prinsippet om tyveri fra veska hovedsakelig skyldes uaktsomhet fra sjåførenes side. Det må vi ta på alvor og vi ber alle om å følge de retningslinjer som er laget, slik at ingen kan si at du opptrådte uaktsomt. Men samtidig understreker vi at tariffavtalen skal sikre oss erstatning for penger som er tapt både ved ran og tyveri. Ta i alle fall kontakt om du blir utsatt for noe slikt, slik at vi kan følge opp saken sammen med deg.

 

Jernbanepersonalets bank og forsikring

Etter masse jobbing har vi endelig fått på plass et glimrende tilbud til alle medlemmer (og andre fast ansatte). Spesielt på forsikringer er JBF konkurransedyktig. Se info annet sted i bladet.

 

Transportplan for Trondheim

Vi har i lang tid jobbet med innspill til transportplanen. Det gjøres nå et arbeid i regi av LO i Trondheim med sikte på å få til felles krav fra hele LO, for på den måten å få mer tyngde overfor politikerne. Denne transportplanen, sammen med  den såkalte Gatebruksplanen,  vil bli avgjørende for våre fysiske rammebetingelser i mange år fremover. Derfor er det avgjørende viktig at vi er med i dette arbeidet.  Se våre krav annet sted i bladet.

 

Meget vellykket ADR – og Truckkurs

Fagforbundet i Trondheim har, etter initiativ fra vår glimrende studieleder Børge Tingstad, som også leder Seksjon Samferdsel og Teknisk i Trondheim,  arrangert  kurs med nesten 80 deltakere til sammen.  Kursene er gratis for våre medlemmer og oppslutningen viser at det er stort behov for faglig oppdateringer for yrkessjåfører.  Se bilder fra kurset annet sted i bladet.

 

Spørreundersøkelse om 6 timers dagen

På initiativ fra undertegnede har Fagforbundet i Sør Trøndelag fått gjennomført en landsomfattende spørreundersøkelse om 6-timersdagen i to skift.  Dette er et forslag jeg har lanser for de som jobber vanlig dagtid i dag. Spørsmålet var om folk kunne tenke seg å gå  over fra vanlig dagarbeidstid  til å jobbe toskiftordning, fra 06.00 til 12.00 og 12.00 til 18.00, mot å få 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon.    Over halvparten av befolkningen ville faktisk gjøre dette. Det viser at mitt forslag om å få flere til å jobbe toskift ikke er så urealistisk som noen hevder. Dett vil nemlig løse mye av  problemene ved å innføre 6 timers arbeidsdag/30 timers arbeidsuke for alle.

 

Vis hva vi gjør

Som dere forstår så har Buss- og Sporveisbetjeningens Forening mange jern i ilden samtidig.  Noe får vi da også gjennomført, selv om ting tar tid.  Bruk disse opplysningene ovenfor aktivt i forhold til andre kolleger som ikke står organisert hos oss. Vis hvem som jobber og får til noe som kommer både medlemmer og andre ansatte til gode. Sørg for at foreninga kan vokse ennå mer, slik at vi får resurser til å jobbe med enda flere tiltak for medlemmene (og andre). 

 

Infomøter og timebank

Vi, eller rettere sagt jeg, har fått en del kritikk for at infomøtene kun kompenseres med 2 timer timebank. Og det er greit, jeg skal også ha kritikk og et kritisk lys på det jeg gjør. Men da bør det samtidig komme noe ros, når vi gjør noe bra. Hvis ikke blir det faktisk utrolig lite motiverende å legge igjen halve livet i jobben som tillitsvalgt. Saken med infomøtene er slik: Bedriten vil ikke (har ikke råd til) å betale overtid for slike møter. Vi prøvde da, i forbindelse med de forrige infomøtene, å finne en løsning som er innafor våre avtaler og vår tariff. Medlemmene våre har flere ganger bestemt at timebankordningen skal bestå, så vi tok utgangspunkt i denne. Og den kompenserer som kjent time mot time. Jeg er klar over at det er forskjell på at man frivillig søker timebank og et pålagt møte. Men vi mener faktisk at det er viktig at bedriften har disse infomøtene, der ansatte får treffe direktøren og andre i ledelsen. Både for å høre hva de har å si, og for å få sagt sin mening til dem.  Til opplysning kan jeg også opplyse om at når timebanken registreres som to timer på kveld, så vil det da bli betalt kveldstillgg for de to timene. Dette hadde vi ikke presisert i avtalen, så det skapte en del uklarhet. Videre er det også klarlagt, som sist, at de som kun jobber 50% også skal ha disse to timene. Vi har dessuten bestemt at saken tas opp på neste medlemsmøte, den 6 desember, der medlemmene selv får avgjøre hvordan de vil ha dette gjort for fremtiden.

 

Ha en fin høst og en ikke alt for glatt vinter!

 

orb