Fagforbundet BSF (Bus – and Tramworkers Union) is a local union/branch for employees in public transport in Trondheim, Norway. We are part of Fagforbundet (The Norwegian Union of Municipal and General Employees), the largest Union in Norway, with more than 300 000 members. Fagforbundet is a part of LO (The Norwegian Confederation of Trade Unions), with about 800,000 members, and ITF (International Transport workers Federation).

BSF is one of the oldest local unions in Fagforbundet, started in 1901. We are yhe largest union in public transport in Trondheim, with more than 600 members. Our members are mostly bus drivers, but we also organise other employees in the buscompanys. We have members from more than 20 different nations/cultures and 15% of our members are female workers.

Inn Norway

 

Buss- og Sporveisbetjeningens  Forening

Postboks 2912 Sluppen

7438 Trondheim

Norway

Tlf.   +47 480 13 875

Fax. +47 73938942

 

 

 

 

Vi har tradisjon på å gå i 1. mai toget med vår vakre fane.

 

På årsmøtet ble 5 medlemmer hedret for 40 års medlemsskap i LO.
 

25 år i Fagforbundet kvalifiserer også for heder og blomster.

Gunn Elin Flakne, Nestleder i Fagforbundet i ST, sikrer seg en
stor klem fra Dobbeljubilant Jan Furuvik.

                                                            

 

 

Denne siden er besøkt Ganger siden 10/6-03

                                   DENNE SIDE ER OPPDATERT 9/11 -2007